Lättillgänglig
specialkompetens

Utbildningsområden

Våra kompetensområden finns inom stora delar av bygg- och infrastrukturbranschen. Vi kan alltid skräddarsy en utbildning efter era behov inom följande kompetensområden.

 • Entreprenadjuridik & Fastighetsrätt

  Standardavtalen AB 04, ABT 06, ABK 07, AFF m.fl, Konsumenttjänstlagen, upphandling av konsult- eller entreprenadtjänster och kontrakt

  Läs mer

 • AMA

  AF, Anläggning & MER, kopplingar och samband mellan olika handlingar och standardavtal, förfrågningsunderlag

  Läs mer

 • Arbetsmiljö

  Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), BAS-P, BAS-U

 • Ritningslära

  Ritningsläsning bygg- & anläggning, armering

  Läs mer

 • Vattenrening & avloppsrening

  Miljövänliga tekniker och innovationer inom vatten- och avloppsrening för att främja hållbarhet och resurseffektivitet. 

  Läs mer

 • Anläggningsteknik & -produktion inkl. miljöfrågor

  Kursen är här inriktad på att förklara olika produktionsmetoders lämplighet vid byggnation av olika typer av infrastrukturanläggningar eller grundläggnings-/markarbeten för hus.

  Läs mer

 • Husbyggnadslära & produktion

  Byggdelar, energi- & fuktteknik, miljöfrågor

  Läs mer

 • Projektledning & -styrning inkl. ekonomi

  Projektledning och projektstyrning med agila metoder.

  Läs mer

Magnus Brile

Utbildare
Bokningsförfrågan

Bokningsförfrågan

Kontaktperson
Kontaktperson
Allmänna villkor

Vi utbildar byggbranschen

I all konsultverksamhet förmedlar man kompetens, i LUCO:s fall specialistkompetens. Det ligger då nära till hands att också tillhandahålla utbildare till marknaden.

LUCO riktar sig främst mot byggbranschen och samarbetar med etablerade utbildningsföretag men kan på begäran utforma skräddarsydda utbildningspaket.

Utbildning tar en allt större plats i våra liv speciellt i yrkesrollen därför är det viktigt att utbildningar av idag är lättillgängliga, lättfattade och visuellt tilltalande så att vi på ett enkelt sätt ska kunna tillgodogöra oss dess innehåll.

På LUCO Akademi försöker vi uppnå just detta och för att lyckas använder vi oss av digitala hjälpmedel såsom film, ljud, röstinspelningar, sketcher, och självklart branschexpertis.

Vi utbildar byggbranschen

I all konsultverksamhet förmedlar man kompetens, i LUCO:s fall specialistkompetens. Det ligger då nära till hands att också tillhandahålla utbildare till marknaden.

LUCO riktar sig främst mot byggbranschen och samarbetar med etablerade utbildningsföretag men kan på begäran utforma skräddarsydda utbildningspaket.

Utbildning tar en allt större plats i våra liv speciellt i yrkesrollen därför är det viktigt att utbildningar av idag är lättillgängliga, lättfattade och visuellt tilltalande så att vi på ett enkelt sätt ska kunna tillgodogöra oss dess innehåll.

På LUCO Akademi försöker vi uppnå just detta och för att lyckas använder vi oss av digitala hjälpmedel såsom film, ljud, röstinspelningar, sketcher, och självklart branschexpertis.