LUCO Akademi

LUCO

Akademi

Utbildningar för byggbranschen

  • Entreprenadjuridik & Fastighetsrätt

  • AMA

  • Arbetsmiljö

  • Vindkraft

  • Anläggningsteknik & -produktion inkl. miljöfrågor

  • Vatten & avloppsrening

  • Husbyggnadslära & produktion

  • Projektledning & -styrning inkl. ekonomi

  • Ritningslära

Onlineutbildningar

Våra onlineutbildningar görs när och var det passar dig. Du startar själv kursen och följer din egen takt. Kurserna är alltid tillgängliga och kan göras via dator, läsplatta eller mobiltelefon.

Standardavtal: AB 04

3800 kr

Kursen följer en process som börjar innan anbudsinlämning fram till entreprenadbesiktningarna.

ABT 06

Standardavtal: ABT 06

3800 kr

Detta är en utförlig kurs i ämnet som tar upp alla aspekter av standardavtalet ABT 06 med exempel och kunskapsprov.

Asbest i byggbranschen

1800 kr

I denna onlineutbildning går vi igenom allt du behöver veta kring asbest och hur du skall hantera eventuell förekomst av det hälsovådliga ämnet.

Standardavtal AB 04 & ABT 06

5700 kr

Paketerbjudande med standardavtalen AB 04 och ABT 06.

Introduktion till Mätteknik

1400 kr

Denna utbildning ger en inblick i de olika instrument som används vid mätning i produktion. Efter avslutad utbildning erhålls ett utbildningsintyg.

Nära kontakt

Under alla utbildningar har du även tillgång till våra kunniga utbildare via e-post, chat, telefon eller Microsoft Teams. Vi hjälper dig hela vägen för att du skall få ut så mycket som möjligt av utbildningen.

Efter avslutad utbildning erhåller du ett personligt intyg via e-post.

LUCO Akademi - Vi utbildar byggbranschen

Våra utbildare har mångårig erfarenhet av lärarledda utbildningar och har undervisar så väl på distans som klassrumsutbildningar. Våra utbildningar riktar sig främst mot företag i byggbranschen.

Kontakta oss

Har du frågor om utbildningen?

Nära kontakt

Under alla utbildningar har du även tillgång till våra kunniga utbildare via e-post, chat, telefon eller Microsoft Teams. Vi hjälper dig hela vägen för att du skall få ut så mycket som möjligt av utbildningen.

Utbildningsdiplom - intyg för utbildning i byggbranschen

Efter avslutad utbildning erhåller du ett personligt intyg via e-post.


Våra samarbetspartners

Stora valmöjligheter

I klassrum

Utbildningarna kan göras i vår utbildningssal i Mölndal eller på annan ort om önskemål för det finns.

På distans

Kursen genomförs via Microsoft Teams, som du kan ladda ner gratis om du inte redan har det. Du får efter genomförd kurs göra ett test online, och får därefter ditt kursintyg.

Företagsanpassade utbildningar

Vi är mycket flexibla; våra kunder vet vad de vill ha innehållsmässigt. Kursen kan arrangeras hos oss eller där kunden önskar fysiskt eller online. Kontakta oss för ytterligare information.

Våra utbildningar

Nyheter i AMA Anläggning 20

2500 kr

Aktuell AMA-kunskap för beställare, projektörer, entreprenörer och andra i ledande position i ett infrastrukturprojekt.

Handledartid – 1 timma

1400 kr

Handledartid med utbildningsledare via telefon och/eller Microsoft Teams.

Handledartid – 4 timmar

4800 kr

Handledartid med utbildningsledare via telefon och/eller Microsoft Teams.

Nära kontakt

Under alla utbildningar har du även tillgång till våra kunniga utbildare via e-post, chat, telefon eller Microsoft Teams. Vi hjälper dig hela vägen för att du skall få ut så mycket som möjligt av utbildningen.

Efter avslutad utbildning erhåller du ett personligt intyg via e-post.

LUCO Akademi

Våra utbildare har mångårig erfarenhet av lärarledda utbildningar och har undervisat på flera olika online-utbildningar.

Kontakta oss

Har du frågor om utbildningen?

Nära kontakt

Under alla utbildningar har du även tillgång till våra kunniga utbildare via e-post, chat, telefon eller Microsoft Teams. Vi hjälper dig hela vägen för att du skall få ut så mycket som möjligt av utbildningen.

Efter avslutad utbildning erhåller du ett personligt intyg via e-post.

Utbildningspaket & rabatter

Boka–tidigt–rabatt: 800 kr per kurs eller paket och person om du bokar minst 3 månader i förväg. Gäller ej online-utbildningar.

Grupprabatt: Kommer ni 3 personer eller fler från samma organisation* eller företag* till ett och samma kurstillfälle får ni 800 kr i rabatt per person på en kurs eller ett paket. Gäller ej online-utbildningar.


OBS! Erbjudandena och rabatterna ovan kan kombineras.

(*samma organisationsnummer)

Avbokningsregler (gäller ej online-utbildningar)

Avbokning 29 kalenderdagar innan utbildningens startdag: En administrativ avgift tas ut: 400 kr + moms.

Avbokning 14-28 kalenderdagar innan utbildningens startdag: 30% av kursavgiften debiteras.

Avbokning 0-13 kalenderdagar innan utbildningens startdag: Full debitering.

Deltagarens plats kan givetvis överlåtas till annan person så länge betalning görs.

Vi utbildar byggbranschen

I all konsultverksamhet förmedlar man kompetens, i LUCO:s fall specialistkompetens. Det ligger då nära till hands att också tillhandahålla utbildare till marknaden.

LUCO riktar sig främst mot byggbranschen och samarbetar med etablerade utbildningsföretag men kan på begäran utforma skräddarsydda utbildningspaket.

Utbildning tar en allt större plats i våra liv speciellt i yrkesrollen därför är det viktigt att utbildningar av idag är lättillgängliga, lättfattade och visuellt tilltalande så att vi på ett enkelt sätt ska kunna tillgodogöra oss dess innehåll.

På LUCO Akademi försöker vi uppnå just detta och för att lyckas använder vi oss av digitala hjälpmedel såsom film, ljud, röstinspelningar, sketcher, och självklart branschexpertis.

Vi utbildar byggbranschen

I all konsultverksamhet förmedlar man kompetens, i LUCO:s fall specialistkompetens. Det ligger då nära till hands att också tillhandahålla utbildare till marknaden.

LUCO riktar sig främst mot byggbranschen och samarbetar med etablerade utbildningsföretag men kan på begäran utforma skräddarsydda utbildningspaket.

Utbildning tar en allt större plats i våra liv speciellt i yrkesrollen därför är det viktigt att utbildningar av idag är lättillgängliga, lättfattade och visuellt tilltalande så att vi på ett enkelt sätt ska kunna tillgodogöra oss dess innehåll.

På LUCO Akademi försöker vi uppnå just detta och för att lyckas använder vi oss av digitala hjälpmedel såsom film, ljud, röstinspelningar, sketcher, och självklart branschexpertis.