LUCO Akademi

LUCO

Akademi

Utbildningar för byggbranschen

  • Entreprenadjuridik & Fastighetsrätt

  • AMA

  • Arbetsmiljö

  • Anläggningsteknik & -produktion inkl. miljöfrågor

  • Vatten & avloppsrening

  • Husbyggnadslära & produktion

  • Projektledning & -styrning inkl. ekonomi

LUCO Akademi & Newton Kompetensutveckling

Onlineutbildningar

Våra onlineutbildningar görs när och var det passar dig. Du startar själv kursen och följer din egen takt. Kurserna är alltid tillgängliga och kan göras via dator, läsplatta eller mobiltelefon.

Standardavtal: AB 04

3 800 kr

Kursen följer en process som börjar innan anbudsinlämning fram till entreprenadbesiktningarna.

ABT 06

Standardavtal: ABT 06

3 800 kr

Detta är en utförlig kurs i ämnet som tar upp alla aspekter av standardavtalet ABT 06 med exempel och kunskapsprov.

Asbest i byggbranschen

1 800 kr

I denna onlineutbildning går vi igenom allt du behöver veta kring asbest och hur du skall hantera eventuell förekomst av det hälsovådliga ämnet.

Standardavtal AB 04 & ABT 06

5 700 kr

Paketerbjudande med standardavtalen AB 04 och ABT 06.

Introduktion till Mätteknik

1 400 kr

Denna utbildning ger en inblick i de olika instrument som används vid mätning i produktion. Efter avslutad utbildning erhålls ett utbildningsintyg.

Nära kontakt

Under alla utbildningar har du även tillgång till våra kunniga utbildare via e-post, chat, telefon eller Microsoft Teams. Vi hjälper dig hela vägen för att du skall få ut så mycket som möjligt av utbildningen.

Efter avslutad utbildning erhåller du ett personligt intyg via e-post.

LUCO Akademi - Vi utbildar byggbranschen

Våra utbildare har mångårig erfarenhet av lärarledda utbildningar och har undervisar så väl på distans som klassrumsutbildningar. Våra utbildningar riktar sig främst mot företag i byggbranschen.

Kontakta oss

Har du frågor om utbildningen?

Nära kontakt

Under alla utbildningar har du även tillgång till våra kunniga utbildare via e-post, chat, telefon eller Microsoft Teams. Vi hjälper dig hela vägen för att du skall få ut så mycket som möjligt av utbildningen.

Utbildningsdiplom - intyg för utbildning i byggbranschen

Efter avslutad utbildning erhåller du ett personligt intyg via e-post.


Våra samarbetspartners

Stora valmöjligheter

På distans

Kursen genomförs via Microsoft Teams, som du kan ladda ner gratis om du inte redan har det. Du får efter genomförd kurs göra ett test online, och får därefter ditt kursintyg.

Företagsanpassade utbildningar

Vi är mycket flexibla; våra kunder vet vad de vill ha innehållsmässigt. Kursen kan arrangeras hos oss eller där kunden önskar fysiskt eller online. Kontakta oss för ytterligare information.

Våra utbildningar

Nyheter i AMA Anläggning 20

2 500 kr

Aktuell AMA-kunskap för beställare, projektörer, entreprenörer och andra i ledande position i ett infrastrukturprojekt.

Handledartid – 1 timma

1 400 kr

Handledartid med utbildningsledare via telefon och/eller Microsoft Teams.

Handledartid – 4 timmar

4 800 kr

Handledartid med utbildningsledare via telefon och/eller Microsoft Teams.

Nära kontakt

Under alla utbildningar har du även tillgång till våra kunniga utbildare via e-post, chat, telefon eller Microsoft Teams. Vi hjälper dig hela vägen för att du skall få ut så mycket som möjligt av utbildningen.

Efter avslutad utbildning erhåller du ett personligt intyg via e-post.

LUCO Akademi

Våra utbildare har mångårig erfarenhet av lärarledda utbildningar och har undervisat på flera olika online-utbildningar.

Kontakta oss

Har du frågor om utbildningen?

Nära kontakt

Under alla utbildningar har du även tillgång till våra kunniga utbildare via e-post, chat, telefon eller Microsoft Teams. Vi hjälper dig hela vägen för att du skall få ut så mycket som möjligt av utbildningen.

Efter avslutad utbildning erhåller du ett personligt intyg via e-post.

Utbildningspaket & rabatter

Boka–tidigt–rabatt: 800 kr per kurs eller paket och person om du bokar minst 3 månader i förväg. Gäller ej online-utbildningar.

Grupprabatt: Kommer ni 3 personer eller fler från samma organisation* eller företag* till ett och samma kurstillfälle får ni 800 kr i rabatt per person på en kurs eller ett paket. Gäller ej online-utbildningar.


OBS! Erbjudandena och rabatterna ovan kan kombineras.

(*samma organisationsnummer)

Avbokningsregler (gäller ej online-utbildningar)

Avbokning 29 kalenderdagar innan utbildningens startdag: En administrativ avgift tas ut: 400 kr + moms.

Avbokning 14-28 kalenderdagar innan utbildningens startdag: 30% av kursavgiften debiteras.

Avbokning 0-13 kalenderdagar innan utbildningens startdag: Full debitering.

Deltagarens plats kan givetvis överlåtas till annan person så länge betalning görs.

Våra samarbetspartners

Klassrum & övriga utbildningar

Utbildningsföretag & YH utbildningar

Vi arbetar tillsammans med ett antal utbildningsföretag och yrkeshögskolor där vi tillhandahåller utbildare. En del utbildningar genomförs även i gemensam regi. 

I klassrum

Utbildningarna kan göras i vår utbildningssal i Mölndal eller på annan ort om önskemål för det finns.

Företagsanpassade utbildningar

Vi är mycket flexibla; våra kunder vet vad de vill ha innehållsmässigt. Kursen kan arrangeras hos oss eller där kunden önskar fysiskt eller online. Kontakta oss för ytterligare information.

Våra utbildningar

BAS-P Utbildning

Byggarbetsmiljösamordnare – BAS-P Utbildning

20 700 kr33 120 kr

Som BAS-P har du ett uppdrag att för byggherrens räkning planera för en säker byggproduktion och/eller installation samt att det färdiga resultat blir en bra arbetsmiljö för dem som ska vistas där mer stadigvarande eller i drift- och underhållssammanhang. Ett nyckelord här är samordningen mellan olika aktörer såsom arkitekter, konstruktörer, beräkningsingenjörer, kontrollansvariga och inte minst byggherren. 

BAS-U Utbildning

Byggarbetsmiljösamordnare – BAS-U Utbildning

20 700 kr33 120 kr

BAS-U ska för byggherrens räkning planera och leda en säker bygg- eller anläggningsverksamhet på arbetsplatsen. I praktiken innebär det här ofta att BAS-U ska samordna personal från flera olika arbetsgivare som är verksamma på en och samma arbetsplats. Det ställs höga kunskapskrav på denna roll eftersom det är på arbetsplatsen de faktiska riskerna finns för ohälsa och/eller olyckor. Vi går igenom delar av arbetsmiljölagen och flera av Arbetsmiljöverkets föreskrifter t.ex. föreskriften för byggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:3, och användning av lyftanordningar och lyftredskap, AFS 2006:6. 

Byggarbetsmiljö

Byggarbetsmiljö för byggherrar, anläggningsägare och förvaltare

13 800 kr

Ansvaret för byggarbetsmiljön under byggproduktionen, och för en nyproducerad eller ombyggd byggnad, ligger delvis på byggherren; det är något som alla inte känner till. 

EU:s byggplatsdirektiv kom till för att byggbranschen under flera år har varit överrepresenterad när det gäller olyckor och ohälsa jämfört med andra branscher. Direktivet är en grund för regler i arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrifter som ger byggherren ett stort ansvar vid sidan av varje arbetsgivare som är involverad i byggverksamhet inklusive anläggnings- och installationsarbeten. Samordningen mellan fasta driftställen, arkitekter, konstruktörer, entreprenörer och underentreprenörer ska fungera med avseende på hälsa och säkerhet. Detta är byggherren ansvarig för sedan den 1:a januari 2009. 

Agil projektstyrning av bygg-, fastighets- & anläggningsprojekt

6 900 kr

Erfarenheter visar att den agila metoden Scrum kan användas med framgång i andra branscher än IT.

De flesta av oss har erfarenheter av projekt som drar ut på tiden och blir dyrare än beräknat. Dessutom kan det ofta vara så att den som beställer någonting får inte ut det man önskar av de resurser man anlitat i projektform. Här är Scrum ett verktyg som ökar samarbetsytorna mellan olika aktörer i projektet och som dessutom ställer mallar för styrdokument till förfogande.

Efter avslutad utbildning erhåller du ett personligt intyg via e-post.

LUCO Akademi

Våra utbildare har mångårig erfarenhet av lärarledda utbildningar och har undervisat på många olika utbildningsinstitut och yrkesskolor.

Kontakta oss

Har du frågor om utbildningen?

Efter avslutad utbildning erhåller du ett personligt intyg via e-post.

Utbildningspaket & rabatter

Boka–tidigt–rabatt: 800 kr per kurs eller paket och person om du bokar minst 3 månader i förväg. 

Grupprabatt: Kommer ni 3 personer eller fler från samma organisation* eller företag* till ett och samma kurstillfälle får ni 800 kr i rabatt per person på en kurs eller ett paket. 


OBS! Erbjudandena och rabatterna ovan kan kombineras.

Rabatterna gäller ej onlineutbildningar eller utbildningar som genomförs tillsammans med externa utbildningsföretag.

(*samma organisationsnummer)

Avbokningsregler (gäller ej online-utbildningar)

Avbokning 29 kalenderdagar innan utbildningens startdag: En administrativ avgift tas ut: 400 kr + moms.

Avbokning 14-28 kalenderdagar innan utbildningens startdag: 30% av kursavgiften debiteras.

Avbokning 0-13 kalenderdagar innan utbildningens startdag: Full debitering.

Deltagarens plats kan givetvis överlåtas till annan person så länge betalning görs.

För utbildningar som genomförs tillsammans med externa utbildningsföretag/yrkeshögskolor se villkor på respektive organisations hemsida.

Våra samarbetspartners

Vi utbildar byggbranschen

I all konsultverksamhet förmedlar man kompetens, i LUCO:s fall specialistkompetens. Det ligger då nära till hands att också tillhandahålla utbildare till marknaden.

LUCO riktar sig främst mot byggbranschen och samarbetar med etablerade utbildningsföretag men kan på begäran utforma skräddarsydda utbildningspaket.

Utbildning tar en allt större plats i våra liv speciellt i yrkesrollen därför är det viktigt att utbildningar av idag är lättillgängliga, lättfattade och visuellt tilltalande så att vi på ett enkelt sätt ska kunna tillgodogöra oss dess innehåll.

På LUCO Akademi försöker vi uppnå just detta och för att lyckas använder vi oss av digitala hjälpmedel såsom film, ljud, röstinspelningar, sketcher, och självklart branschexpertis.

Vi utbildar byggbranschen

I all konsultverksamhet förmedlar man kompetens, i LUCO:s fall specialistkompetens. Det ligger då nära till hands att också tillhandahålla utbildare till marknaden.

LUCO riktar sig främst mot byggbranschen och samarbetar med etablerade utbildningsföretag men kan på begäran utforma skräddarsydda utbildningspaket.

Utbildning tar en allt större plats i våra liv speciellt i yrkesrollen därför är det viktigt att utbildningar av idag är lättillgängliga, lättfattade och visuellt tilltalande så att vi på ett enkelt sätt ska kunna tillgodogöra oss dess innehåll.

På LUCO Akademi försöker vi uppnå just detta och för att lyckas använder vi oss av digitala hjälpmedel såsom film, ljud, röstinspelningar, sketcher, och självklart branschexpertis.