Skip to main content

Entreprenadjuridik och Fastighetsrätt 

Entreprenadjuridik & FastighetsrättEntreprenadjuridik och fastighetsrätt innefattar standardavtalen AB 04, ABT 06, ABK 07, AFF m.fl, Konsumenttjänstlagen, upphandling av konsult- eller entreprenadtjänster och kontrakt. Att ha kompetens inom dessa områden är A och O för både entreprenörer och beställare för att de styr respektive parts rättigheter och skyldigheter. 

Avtalen är utformade för att reglera och strukturera affärsförbindelser inom entreprenad- och byggsektorn i Sverige.  

 AB 04 – utförandeentreprenad

Även känt som Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, är ett standardavtal som används vid entreprenadprojekt. Detta avtal reglerar bland annat entreprenörens skyldigheter och rättigheter, beställarens skyldigheter och betalningsvillkor samt hur tvister ska lösas. AB 04 ger en grundläggande struktur för entreprenadavtal och hjälper till att minska osäkerhet och risker för båda parter.  

 ABT 06 – Totalentreprenad

Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader, är ett standardavtal som används vid totalentreprenader, där entreprenören ansvarar för hela byggprojektet från början till slut. ABT 06 reglerar förhållandet mellan entreprenören och beställaren och innehåller bestämmelser om pris, tidplan, ändringar i kontraktet och ansvarsfördelning. ABT 06 ger en tydlig struktur för totalentreprenadsavtal och hjälper till att minimera potentiella konflikter.  

 ABK 07 – Konsultuppdrag

Allmänna Bestämmelser för konsultuppdrag, är ett standardavtal som används vid konsulttjänster inom byggsektorn. Detta avtal reglerar bland annat konsultens skyldigheter och ansvar, beställarens skyldigheter och betalningsvillkor samt immateriella rättigheter. ABK 07 ger en stabil grund för konsultavtal och hjälper till att skydda både konsulten och beställaren.  

AFF – Fastighet

 AFF är ett regelverk som branschföreningen Aff Forum för förvaltning står bakom, bestående av parter i fastighetsbranschen – beställare och leverantörer – i samråd.  

Entreprenadjuridik och Fastighetsrätt i praktiken

 I praktiken används dessa standardavtal som grund för att utforma mer specifika entreprenadkontrakt och avtal inom bygg- och fastighetssektorerna. Genom att använda standardavtalen kan parterna dra nytta av en etablerad och beprövad struktur samt dra nytta av den rättsliga tydligheten som dessa avtal erbjuder. Det är viktigt att komma ihåg att dessa avtal kan anpassas och komplettera vanliga avtal.  

 Vi anpassar våra utbildningar efter de behov ni som företag har och lägger en nivå efter just era användningsområden. 


Skicka bokningsförfrågan gällande utbildning i entreprenadjuridik och fastighetsrätt

Bokningsförfrågan
Kontaktperson
Kontaktperson
Allmänna villkor

Vi utbildar byggbranschen

I all konsultverksamhet förmedlar man kompetens, i LUCO:s fall specialistkompetens. Det ligger då nära till hands att också tillhandahålla utbildare till marknaden.

LUCO riktar sig främst mot byggbranschen och samarbetar med etablerade utbildningsföretag men kan på begäran utforma skräddarsydda utbildningspaket.

Utbildning tar en allt större plats i våra liv speciellt i yrkesrollen därför är det viktigt att utbildningar av idag är lättillgängliga, lättfattade och visuellt tilltalande så att vi på ett enkelt sätt ska kunna tillgodogöra oss dess innehåll.

På LUCO Akademi försöker vi uppnå just detta och för att lyckas använder vi oss av digitala hjälpmedel såsom film, ljud, röstinspelningar, sketcher, och självklart branschexpertis.

Vi utbildar byggbranschen

Vi utbildar byggbranschen

I all konsultverksamhet förmedlar man kompetens, i LUCO:s fall specialistkompetens. Det ligger då nära till hands att också tillhandahålla utbildare till marknaden.

LUCO riktar sig främst mot byggbranschen och samarbetar med etablerade utbildningsföretag men kan på begäran utforma skräddarsydda utbildningspaket.

Utbildning tar en allt större plats i våra liv speciellt i yrkesrollen därför är det viktigt att utbildningar av idag är lättillgängliga, lättfattade och visuellt tilltalande så att vi på ett enkelt sätt ska kunna tillgodogöra oss dess innehåll.

På LUCO Akademi försöker vi uppnå just detta och för att lyckas använder vi oss av digitala hjälpmedel såsom film, ljud, röstinspelningar, sketcher, och självklart branschexpertis.