Skip to main content

AMA – Allmän material- och arbetsbeskrivning

AMA Anläggning 23

AMA – AF, – Anläggning, – Hus & MER är kopplingar och samband mellan olika handlingar och standardavtal, förfrågningsunderlag. AMA (Allmän Material- och Arbetsbeskrivniing) inklusive det inbyggda systemet för mätregler, MER, är mycket komplext. Vi på LUCO Akademi vill hjälpa dig att tänka rätt från grunden, oavsett om du skapar handlingar eller du ska tolka och följa dem. 

AMA och MER

AMA och MER är viktiga systemdelar inom entreprenadsektorn i Sverige. Dessa används för att strukturera och specificera arbetsinnehåll, prissättning och redovisning inom anläggningsprojekt. De har samband med olika handlingar och standardavtal och spelar en central roll för att säkerställa tydlighet, transparens och korrekthet i entreprenadkontrakt. Dessutom finns kopplingar till lagar, föreskrifter, standarder och standardavtalen AB 04 och ABT 06 m.fl. regelverk. Begreppet referensverk gås igenom grundligt och hur man där kopplar rambeskrivningar, tekniska beskrivningar, mängförteckningar med eller utan beskrivande text m.fl. till AMA-systemet. Det finns olika typer av publikationer: referensverk, råd och anvisningar, MER, AMA-nytt och MOTIV. Här får du som går på utbildningen fördjupa dig hur man använder dessa. 

AMA-systemet används lite olika i total- respektive utförandeentreprenader vilket vi belyser i utbildningen. De fackområdesvisa AMA-verken bygger på ett system som heter BSAB (Byggandets Samordning AB). Här finns koder och rubriker som på olika sätt beskriver bygg-, anläggnings- och installationsarbeten: byggnadsverk t.ex. en bro, byggdelar t.ex. ett måleriarbete och produktionsresultat t.ex. byggnation av en kallmur av stenblock. I AMA-systemet, som använder BSAB, finns det material- och utförandekrav som beskrivaren kan välja att använda och kan även komplettera med andra krav, unika för projektet. Koder och rubriker används i administrativa föreskrifter, mängdförteckningar, tekniska beskrivningar och i rambeskrivningar, om totalentreprenader avses. 

Det är inte alltid uppenbart vilken kod som ska användas bara genom att läsa dess namn. Utbildarens erfarenhet efter att ha granskat åtskilliga handlingar, som har anslutits till AMA, är att beskrivarna har problem med att välja rätt koder utefter det arbete man önskar få utfört. 

OMER

Vi går även igenom användning av egna mätregler, så kallade objektsspecifika mätregler förkortade OMER. Att reglera efter verkliga mängder är ofta fel sätt enligt MER. Det finns tillägg och kompletteringar till mätregler; något som man bör lära sig. Kompletthetskravet är en mycket viktig AMA-regel som tas upp grundligt liksom ”tre- och fyrstreckare”. 

Sammanfattningsvis spelar AMA Anläggning och MER en central roll inom entreprenadsektorn genom att erbjuda en standardiserad struktur för arbetsinnehåll, prissättning och redovisning. Dessa dokument underlättar kommunikationen, minimerar missförstånd och främjar en tydlig och korrekt hantering av entreprenadprojekt. De är kopplade till olika regler, handlingar och standardavtal, inklusive AB 04, och ABT 06. Som sagt är systemet komplext något vi ska hjälpa er med att ”bryta ner”. 


Skicka bokningsförfrågan gällande AMA

Bokningsförfrågan
Kontaktperson
Kontaktperson
Allmänna villkor

Vi utbildar byggbranschen

I all konsultverksamhet förmedlar man kompetens, i LUCO:s fall specialistkompetens. Det ligger då nära till hands att också tillhandahålla utbildare till marknaden.

LUCO riktar sig främst mot byggbranschen och samarbetar med etablerade utbildningsföretag men kan på begäran utforma skräddarsydda utbildningspaket.

Utbildning tar en allt större plats i våra liv speciellt i yrkesrollen därför är det viktigt att utbildningar av idag är lättillgängliga, lättfattade och visuellt tilltalande så att vi på ett enkelt sätt ska kunna tillgodogöra oss dess innehåll.

På LUCO Akademi försöker vi uppnå just detta och för att lyckas använder vi oss av digitala hjälpmedel såsom film, ljud, röstinspelningar, sketcher, och självklart branschexpertis.

Vi utbildar byggbranschen

Vi utbildar byggbranschen

I all konsultverksamhet förmedlar man kompetens, i LUCO:s fall specialistkompetens. Det ligger då nära till hands att också tillhandahålla utbildare till marknaden.

LUCO riktar sig främst mot byggbranschen och samarbetar med etablerade utbildningsföretag men kan på begäran utforma skräddarsydda utbildningspaket.

Utbildning tar en allt större plats i våra liv speciellt i yrkesrollen därför är det viktigt att utbildningar av idag är lättillgängliga, lättfattade och visuellt tilltalande så att vi på ett enkelt sätt ska kunna tillgodogöra oss dess innehåll.

På LUCO Akademi försöker vi uppnå just detta och för att lyckas använder vi oss av digitala hjälpmedel såsom film, ljud, röstinspelningar, sketcher, och självklart branschexpertis.