Ritningslära inom bygg och anläggning

Ritningslära

Ritningsläsning bygg- & anläggning, armering är fokus i den här utbildningen. Att läsa en ritning och förstå alla dess detaljer är grundläggande för utförare. Detta är en av målgrupperna för våra utbildningar i ritningslära. Inom bygg- och anläggningssektorn är ritningar avgörande för att kommunicera och visualisera olika aspekter av ett projekt, inklusive arkitektoniska detaljer, konstruktioner t.ex. armering, dimensioner och materialval.

Ritningar kan avse byggnadens planlösning, sektioner, normalsektioner, fasader, takkonstruktioner, VVS-installationer, elektriska system, typritningar, rumsbeskrivningar och mycket mer. Ritningar innehåller vanligtvis symboler, skalor och mätningar för att ge exakta och tydliga instruktioner till de som är involverade i konstruktionen och genomförandet av projektet och är projicerade i olika vyer i olika skalor. Andra delar i utbildningen är standarder, ritningsformat och måttsättning. 

Ritningar har även olika status t.ex. gransknings- och bygghandling. Om detta och om skillnaden mellan A- och K-ritningar m.fl. kommer vi att gå igenom. 

Armering i konstruktionsritningar

Inom armering, som är en viktig del av konstruktionen av betongstrukturer, spelar ritningslära också en avgörande roll. Armeringsritningar visar hur armeringsjärn och armeringsnät ska placeras och sammanfogas inom betongkonstruktionen. Detta inkluderar information om storlekar, antal, placering och bockningar av armeringsjärn/byglar. Armeringsritningar hjälper till att säkerställa att rätt mängd armering används och att den placeras på rätt ställen för att ge strukturell integritet och styrka åt betongelementen. Att kunna läsa och förstå armeringsritningar är nödvändigt för armeringsspecialister och andra inblandade yrkespersoner för att korrekt utföra armeringsarbeten och uppnå rätt kvalitet och säkerhet i betongkonstruktioner. Dessutom ritar vi armeringen med ett s.k. förenklat ritsätt. 

Sammanfattningsvis är ritningslära en viktig kunskap inom bygg- och anläggningssektorn. Genom att kunna läsa, tolka och förstå ritningar kan yrkespersoner effektivt kommunicera och utföra sina arbetsuppgifter på ett korrekt och säkert sätt. Inom armeringsarbeten är ritningslära särskilt betydelsefullt för att säkerställa att armeringen placeras och bockas enligt de angivna specifikationerna. Antingen är du ny i ämnet eller så vill du repetera, lära mer om nya delar av ämnet eller helt enkelt bli effektivare med att använda ritningar. 

 Kursen innehåller övningar där du får praktisera det du teoretiskt har lärt dig. 


Skicka bokningsförfrågan gällande Ritningslära

Bokningsförfrågan
Kontaktperson
Kontaktperson
Allmänna villkor

Vi utbildar byggbranschen

I all konsultverksamhet förmedlar man kompetens, i LUCO:s fall specialistkompetens. Det ligger då nära till hands att också tillhandahålla utbildare till marknaden.

LUCO riktar sig främst mot byggbranschen och samarbetar med etablerade utbildningsföretag men kan på begäran utforma skräddarsydda utbildningspaket.

Utbildning tar en allt större plats i våra liv speciellt i yrkesrollen därför är det viktigt att utbildningar av idag är lättillgängliga, lättfattade och visuellt tilltalande så att vi på ett enkelt sätt ska kunna tillgodogöra oss dess innehåll.

På LUCO Akademi försöker vi uppnå just detta och för att lyckas använder vi oss av digitala hjälpmedel såsom film, ljud, röstinspelningar, sketcher, och självklart branschexpertis.

Vi utbildar byggbranschen

I all konsultverksamhet förmedlar man kompetens, i LUCO:s fall specialistkompetens. Det ligger då nära till hands att också tillhandahålla utbildare till marknaden.

LUCO riktar sig främst mot byggbranschen och samarbetar med etablerade utbildningsföretag men kan på begäran utforma skräddarsydda utbildningspaket.

Utbildning tar en allt större plats i våra liv speciellt i yrkesrollen därför är det viktigt att utbildningar av idag är lättillgängliga, lättfattade och visuellt tilltalande så att vi på ett enkelt sätt ska kunna tillgodogöra oss dess innehåll.

På LUCO Akademi försöker vi uppnå just detta och för att lyckas använder vi oss av digitala hjälpmedel såsom film, ljud, röstinspelningar, sketcher, och självklart branschexpertis.