Skip to main content

Utbildning Travers Grund med Lastkoppling

Vårt mål är att leverera en utbildning för Travers som gör att ni känner er trygga när ni ska köra en travers-, sväng- eller pelarkran eller arbeta som lastkopplare eller signalman. Vi har lagt mycket fokus på säkerhet för er som ska jobba med kranar eller som lastkopplare/signalman.

Det är arbetsgivarens ansvar att alla som arbetar med en lyftanordningar eller lyftredskap i sitt arbete skall ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper enligt Arbetsmiljöverkets AFS 2006:6 29§.

Den här utbildningen ger kranoperatören en heltäckande behörighet för de vanligast förekommande traverser och svängkranar och producerats enligt EN 13001 (Standard – Lyftkranar). Den ger också behörighet att lastkoppla och agera signalman.

Hela denna utbildning görs i enlighet med och utgår från de internationella standarderna:

 • ISO 9926-1 Lyftkranar – Utbildning av förare

 • ISO 23853 Utbildning av lastkopplare och signalmän

 • ISO 12480-1 Lyftkranar – Säker användning.

Dessutom Arbetsmiljöverkets föreskrift:

 • AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap

Utbildningens mål är att få en genomgående kännedom om de regler som gäller för minikranar:

 • Kranens arbetsområde

 • Lära ut tekniken kring traverskranar

 • Deras egenskaper

 • Riskbedömning

 • Kontroller och tillsyn

 • Ge grundläggande färdigheter i manövrering.

 • Allmän kännedom om lyftredskap

 • Lastkoppling

 • Tabeller för lyftredskap

Vi lägger fokus på en varierad utbildning så kallat blended learning som är fylld med bilder, filmer, text och situationer som är tagna ur verkliga livet. Till utbildningen hör det en eller ett antal kontrollfrågor till varje delkapitel. Ni blir utmanade genom hela utbildningen.

Utbildningen är uppbyggd med en teoretisk del samt en praktisk del. Den teoretiska delen läser eleven själv via sin mobiltelefon, surfplatta eller PC. I samband med att ni gör den praktiska delen kommer ni att göra ett teoretiskt slutprov. Därefter utför ni den praktiska delen.

Tidsåtgång Utbildning Travers

Teoretiska delen med självstudier: 2-4 timmar

Praktiska delen med instruktör: 2-4 timmar

Detta utbildningsbevis bör förnyas efter 5 år med en repetitionskurs.

Välkommen att prova våra utbildningar!

Läs mer om regler för lyftanordningar och lyftredskap på arbetsmiljöverket.

 

Förkunskaper och behörighet

Inga särskilda förkunskaper eller behörighet krävs för denna utbildning.

Utbildningsinformation

Avgift:   2.200 SEK

Studieform:   50% Online + 50% lärarledd

Tillgång:   Inom 2 arbetsdagar

Språk:

Svenska

LUCO Akademi

Våra utbildare har mångårig erfarenhet av lärarledda utbildningar och har undervisat på flera olika online-utbildningar.

Kontakta oss

Har du frågor om utbildningen eller vill köpa ett utbildningspaket för en större grupp?

Nära kontakt

Under alla utbildningar har du även tillgång till våra kunniga utbildare via e-post, chat, telefon eller Microsoft Teams. Vi hjälper dig hela vägen för att du skall få ut så mycket som möjligt av utbildningen.

Efter avslutad utbildning erhåller du ett personligt intyg via e-post.

Det finns inga omdömen ännu, logga in och bli den första att skriva ett!

Liknande utbildningar

 • Utbildning AB 04

  Utbildning AB 04 – Standardavtal

  100% online

  Tillgång direkt vid köp

  Svenska

 • Utbildning ABT 06

  Utbildning ABT 06 – Standardavtal

  100% online

  Tillgång direkt vid köp

  Svenska

 • Arbete på väg

  Arbete på väg 1.1, 1.2, 1.3 och 2.1

  100% Online

  Tillgång inom 2 arbetsdagar.

  Svenska Engelska Polska

 • Utbildning Asbest i byggbranschen

  Utbildning Asbest i byggbranschen

  100% online

  Tillgång direkt vid köp

  Svenska

 • Utbildning i Ergonomi

  BAM – Bättre Arbetsmiljö Grundutbildning

  100% Online

  Tillgång inom 2 arbetsdagar.

  Svenska

 • AB 04 & ABT 06 Utbildning

  Paket AB 04 & ABT 06 Utbildning

  Paketerbjudande AB 04 & ABT 06

  100% online

  Svenska

 • Introduktion till Mätteknik

  100 % Online

  Tillgång direkt vid köp

  Svenska

 • Liftutbildning

  Liftutbildning (V.2)

  50% Online – 50% lärarledd.

  Tillgång inom 2 arbetsdagar

  Svenska

 • Utbildning Travers - Svängkran

  Utbildning Travers Grund med Lastkoppling

  50% online – 50% lärarledd

  Tillgång inom 2 arbetsdagar till onlinedelen.

  Svenska

 • Säkrare lyft

  Säkrare lyft

  50% Online – 50% lärarledd

  Tillgång inom 2 arbetsdagar

  Svenska

  Vi utbildar byggbranschen

  I all konsultverksamhet förmedlar man kompetens, i LUCO:s fall specialistkompetens. Det ligger då nära till hands att också tillhandahålla utbildare till marknaden.

  LUCO riktar sig främst mot byggbranschen och samarbetar med etablerade utbildningsföretag men kan på begäran utforma skräddarsydda utbildningspaket.

  Utbildning tar en allt större plats i våra liv speciellt i yrkesrollen därför är det viktigt att utbildningar av idag är lättillgängliga, lättfattade och visuellt tilltalande så att vi på ett enkelt sätt ska kunna tillgodogöra oss dess innehåll.

  På LUCO Akademi försöker vi uppnå just detta och för att lyckas använder vi oss av digitala hjälpmedel såsom film, ljud, röstinspelningar, sketcher, och självklart branschexpertis.

  Vi utbildar byggbranschen

  Vi utbildar byggbranschen

  I all konsultverksamhet förmedlar man kompetens, i LUCO:s fall specialistkompetens. Det ligger då nära till hands att också tillhandahålla utbildare till marknaden.

  LUCO riktar sig främst mot byggbranschen och samarbetar med etablerade utbildningsföretag men kan på begäran utforma skräddarsydda utbildningspaket.

  Utbildning tar en allt större plats i våra liv speciellt i yrkesrollen därför är det viktigt att utbildningar av idag är lättillgängliga, lättfattade och visuellt tilltalande så att vi på ett enkelt sätt ska kunna tillgodogöra oss dess innehåll.

  På LUCO Akademi försöker vi uppnå just detta och för att lyckas använder vi oss av digitala hjälpmedel såsom film, ljud, röstinspelningar, sketcher, och självklart branschexpertis.