Utbildning ABT 06 – Standardavtal

Totalentreprenader blir vanligare och vanligare, och att kunna ABT 06 mer i detalj är ofta ett måste. Vi har utformat denna utbildning i ABT 06 som en process från början till slutet av en normal totalentreprenad, alternativt en entreprenad som har problem och avbryts eller hanteras i en rättslig instans.

Detta är en utförlig kurs i ämnet som tar upp alla aspekter av standardavtalet ABT 06 med exempel och kunskapsprov. Utbildningen är interaktiv och innehåller bild, ljud, film, röst och text som utbildningsmaterial.

Vi gör den juridiska texten begriplig genom att förklara ord och ge praktiska exempel. Utbildningen uppfyller kunskapskraven som ställs vid t.ex. upphandlingar.Bonusmaterial: ABT-U 07.

Under hela utbildningen har du tillgång till en expert som kan svara på dina frågor om ABT 06, utbildningen eller utbildningsplattformen.

Efter avslutad utbildning erhåller du ett diplom som bevis på dina kunskaper.

Kursutformning

Denna utbildning är en onlineutbildning som görs i din egen takt. Utbildningen kan göras via dator, telefon eller surfplatta. Du kan byta enhet under utbildningen då alla utbildningssteg sparas online. Under hela utbildningen har du tillgång till en kursledare som kan hjälpa dig om du får problem. Du kontaktar oss via chatten på sidan, via telefon eller e-post.

Kursinnehåll – Utbildning ABT 06

Gratis
Kursupplägg

Del 1 – Kursupplägg Utbildning ABT 06

I denna del finns en öppen del där man kan ta del av utbildningens utformning. Man kan se introduktionen innan köp av hela utbildningen.

Lagstiftning grund

Del 2 – Grundkunskaper lagstiftning och standardavtal

Vi har utformat det här kursmaterialet som en process från början till slutet av en normal totalentreprenad, alternativt en entreprenad som har problem och avbryts eller hanteras i en rättslig instans.

Upphandling totalentreprenad

Del 3 – Upphandling totalentreprenad

Vi har utformat det här kursmaterialet som en process från början till slutet av en normal totalentreprenad, alternativt en entreprenad som har problem och avbryts eller hanteras i en rättslig instans.

Inför entreprenadstart

Del 4 – Inför entreprenadstart

Vi har utformat det här kursmaterialet som en process från början till slutet av en normal totalentreprenad, alternativt en entreprenad som har problem och avbryts eller hanteras i en rättslig instans.

Organisation, möten och rutiner

Del 5 – Organisation, möten, arbetsområden och rutiner under entreprenaden

Vi har utformat det här kursmaterialet som en process från början till slutet av en normal totalentreprenad, alternativt en entreprenad som har problem och avbryts eller hanteras i en rättslig instans.

Projektering

Del 6 – Projektering

Vi har utformat det här kursmaterialet som en process från början till slutet av en normal totalentreprenad, alternativt en entreprenad som har problem och avbryts eller hanteras i en rättslig instans.

Kontroll och provning under produktion

Del 7 – Kontroll och provning under produktionen

Vi har utformat det här kursmaterialet som en process från början till slutet av en normal totalentreprenad, alternativt en entreprenad som har problem och avbryts eller hanteras i en rättslig instans.

Förändring av entreprenadens omfattning

Del 8 – Förändringar av entreprenadens omfattning

Vi har utformat det här kursmaterialet som en process från början till slutet av en normal totalentreprenad, alternativt en entreprenad som har problem och avbryts eller hanteras i en rättslig instans.

Ekonomisk reglering

Del 9 – Ekonomisk reglering

Vi har utformat det här kursmaterialet som en process från början till slutet av en normal totalentreprenad, alternativt en entreprenad som har problem och avbryts eller hanteras i en rättslig instans.

Slutbesiktning och felhantering

Del 10 – Slutbesiktning och felhantering

Vi har utformat det här kursmaterialet som en process från början till slutet av en normal totalentreprenad, alternativt en entreprenad som har problem och avbryts eller hanteras i en rättslig instans.

Hävning och tvister

Del 11 – Hävning och tvister

Vi har utformat det här kursmaterialet som en process från början till slutet av en normal totalentreprenad, alternativt en entreprenad som har problem och avbryts eller hanteras i en rättslig instans.

ABT-U 07

Del 12 – ABT-U 07

Vi har utformat det här kursmaterialet som en process från början till slutet av en normal totalentreprenad, alternativt en entreprenad som har problem och avbryts eller hanteras i en rättslig instans.

Förkunskaper och behörighet

Inga särskilda förkunskaper eller behörighet krävs för denna utbildning.

Utbildningsinformation

Avgift: 3800 kr

Studieform: Online

Tillgång: direkt vid köp

Språk:

Svenska

LUCO Akademi

Våra utbildare har mångårig erfarenhet av lärarledda utbildningar och har undervisat på flera olika online-utbildningar.

Kontakta oss

Har du frågor om utbildningen eller vill köpa ett utbildningspaket för en större grupp?

Nära kontakt

Under alla utbildningar har du även tillgång till våra kunniga utbildare via e-post, chat, telefon eller Microsoft Teams. Vi hjälper dig hela vägen för att du skall få ut så mycket som möjligt av utbildningen.

Efter avslutad utbildning erhåller du ett personligt intyg via e-post.

Strukturerad och tydlig kurs

Rated 5 out of 5
27 juni 2023

Kursen är smidig att boka och följa upp.

Man får både en övergripande genomgång av standardavtalen samt fördjupade förklaringar av olika skeden i projekt.

Delprover hjälper till att testa sin kunskap.

Andrea Sigma Civil

ABT06

Rated 3 out of 5
7 januari 2021

– Innehållet i kursen var bra.

– Jag hade en del tekniska problem med ljudfilerna, men det berodde nog mest på uppkoppling eller brandväggar.

– Jag saknade en del allmänna exempel från verkligheten. Dessa skulle ökat förståelsen för problem man kan ställas inför. De sketcher som var med var ibland svåra att följa med i. De var inte tydliga nog för mig.

– Upplägget för de olika delarna var bra och överskådliga.

– Bra med korta prov efter varje del

– Hade varit bra med “rätt svar” på frågorna också, så att man kunde se vad man svarat fel på. Svårt att begripa och gå tillbaka till kursmaterialet när det var flervalsfrågor framför allt.

Niklas Lökholm

Bra!

Rated 5 out of 5
12 november 2020

Jag gillade kursen online därför det går att repetera och lyssna igen, hon som pratar har en tydligt och behaglig röst, en stor plus är att man kan gå tillbaka till tidigare avsnitt och läsa om samt följa upp med ABT boken om man vill .

Claudia Eriksson

Mycket bra kurs!

Rated 5 out of 5
10 november 2020

En eloge till er för en mycket pedagogiskt och bra upplagd kurs, då jag även läste parallellt i boken var det inga problem med att klara slutprovet. Kursen har gett mig precis det jag behöver för att få en mer grundläggande förståelse för hur avtalen fungerar i praktiska situationer.

Jag kommer varmt att rekommendera kollegor och andra som är intresserade att gå denna utbildning!

Ulf Persbo

Bra kurs

Rated 4 out of 5
27 augusti 2020

Bra att man kan ta det i sin egen takt. Dock var det lite otydligt vad som var rätt svar kontra var man hade svarat fel.

Jarkko Kyyriäinen FM-Bygg

Liknande utbildningar

 • Utbildning AB 04

  Utbildning AB 04 – Standardavtal

  100% online

  Tillgång direkt vid köp

  Svenska

 • AB 04 & ABT 06 Utbildning

  Paket AB 04 & ABT 06 Utbildning

  Paketerbjudande AB 04 & ABT 06

  100% online

  Svenska

 • Utbildning ABT 06

  Utbildning ABT 06 – Standardavtal

  100% online

  Tillgång direkt vid köp

  Svenska

 • Utbildning Asbest i byggbranschen

  Utbildning Asbest i byggbranschen

  100% online

  Tillgång direkt vid köp

  Svenska

 • Introduktion till Mätteknik

  100 % Online

  Tillgång direkt vid köp

  Svenska

 • Liftutbildning

  Liftutbildning (V.2)

  50% Online – 50% lärarledd.

  Tillgång inom 2 arbetsdagar

  Svenska

 • Utbildning Travers - Svängkran

  Utbildning Travers Grund med Lastkoppling

  50% online – 50% lärarledd

  Tillgång inom 2 arbetsdagar till onlinedelen.

  Svenska

 • Säkrare lyft

  Säkrare lyft

  50% Online – 50% lärarledd

  Tillgång inom 2 arbetsdagar

  Svenska

 • Arbete på väg

  Arbete på väg 1.1, 1.2, 1.3 och 2.1

  100% Online

  Tillgång inom 2 arbetsdagar.

  Svenska Engelska Polska

 • Minikran

  Utbildning Minikran < 10 tonmeter

  50% Online – 50% lärarledd.

  Tillgång inom 2 arbetsdagar.

  Svenska

Vi utbildar byggbranschen

I all konsultverksamhet förmedlar man kompetens, i LUCO:s fall specialistkompetens. Det ligger då nära till hands att också tillhandahålla utbildare till marknaden.

LUCO riktar sig främst mot byggbranschen och samarbetar med etablerade utbildningsföretag men kan på begäran utforma skräddarsydda utbildningspaket.

Utbildning tar en allt större plats i våra liv speciellt i yrkesrollen därför är det viktigt att utbildningar av idag är lättillgängliga, lättfattade och visuellt tilltalande så att vi på ett enkelt sätt ska kunna tillgodogöra oss dess innehåll.

På LUCO Akademi försöker vi uppnå just detta och för att lyckas använder vi oss av digitala hjälpmedel såsom film, ljud, röstinspelningar, sketcher, och självklart branschexpertis.

Vi utbildar byggbranschen

I all konsultverksamhet förmedlar man kompetens, i LUCO:s fall specialistkompetens. Det ligger då nära till hands att också tillhandahålla utbildare till marknaden.

LUCO riktar sig främst mot byggbranschen och samarbetar med etablerade utbildningsföretag men kan på begäran utforma skräddarsydda utbildningspaket.

Utbildning tar en allt större plats i våra liv speciellt i yrkesrollen därför är det viktigt att utbildningar av idag är lättillgängliga, lättfattade och visuellt tilltalande så att vi på ett enkelt sätt ska kunna tillgodogöra oss dess innehåll.

På LUCO Akademi försöker vi uppnå just detta och för att lyckas använder vi oss av digitala hjälpmedel såsom film, ljud, röstinspelningar, sketcher, och självklart branschexpertis.