Skip to main content

Säkrare lyft

Vårt mål är att leverera en utbildning via e-learning som gör att du känner dig trygg när du ska ut och arbeta som lastkopplare eller signalman. Den första delen av utbildningen består av självstudier på din dator, padda eller mobiltelefon, och avslutas med ett prov i samband med den praktiska delen.  Du som elev genomför utbildningen på jobbet under lugna stunder eller på väg till eller ifrån arbetet om det passar. Det gör du upp med din arbetsgivare. Den tid vi tar av dig är tiden för praktik.

På praktiken träffar du din instruktör som går igenom det teoretiska och håller i slutprovet. Därefter gör du den praktiska delen. Du kommer då att gå igenom riskbedömning, kontrollpunkter för daglig tillsyn, lyfttabeller, kommunikation och kopplingar som därefter avslutas med ett praktiskt prov.

Det är en utvidgad utbildning för dig som vill arbeta i en säkrare miljö när du ska lastkoppla.

I utbildningen Säkrare lyft har lagt mycket fokus på säkerhet.

Det är arbetsgivarens ansvar att alla som arbetar med en lyftanordning eller lyftredskap i sitt arbete ska ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper enligt Arbetsmiljöverkets AFS 2006:6 29§.
Den här utbildningen ger lastkopplaren och signalmannen en heltäckande behörighet för att kunna arbeta med kranar och lastkoppla.

Standarder

Hela utbildningen utgår från de internationella standarderna:

ISO 23853:2020 (Lyftkranar – Utbildning av lastkopplare och signalmän)
Samt arbetsmiljöverkets föreskrift, AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap.

Handhavandet av kranar innefattar även säkerheten för personer och egendom som befinner sig inom arbetsområdet. Lastkopplaren samarbetar med kranföraren och måste därför väljas med omsorg och ges en grundläggande utbildning i lasthantering (lastkoppling, teckengivning/signalering, samordning). I vår utbildning går vi även igenom en del grundfakta på kranarna.
Utbildningens mål är att få en genomgående kännedom om de regler som gäller för lastkopplare och signalmän:

 • Kranens arbetsområde
 • Olika kranar
 • Mekanismer och säkerhetsutrustning
 • Lyftredskapens egenskaper och utförande
 • Belastningstabeller
 • Lastkoppling
 • Signalering för signalman

Vi fokuserar på en varierad utbildning som är fylld med bilder, filmer, text och situationer som är tagna ur verkliga livet. Till utbildningen hör det en eller ett antal kontrollfrågor till varje delkapitel. Du blir utmanad genom hela utbildningen.

Tidsåtgång: Säkrare Lyft

Teoretiska delen som självstudier: 2-4 timmar

Praktiska delen med instruktör: 2-6 timmar

​Det utbildningsbevis du får gäller i 5 år och ska sedan förnyas med en repetitionskurs.

Vid beställning får du tillgång till onlinedelen inom 2 arbetsdagar.

Välkommen att prova våra utbildningar!

 

Förkunskaper och behörighet

Inga särskilda förkunskaper eller behörighet krävs för denna utbildning.

Utbildningsinformation

Avgift:   2.000 SEK

Studieform:   50% Online + 50% lärarledd

Tillgång:   Tillgång till onlinedelen inom 2 arbetsdagar

Språk:

Svenska

LUCO Akademi

Våra utbildare har mångårig erfarenhet av lärarledda utbildningar och har undervisat på flera olika online-utbildningar.

Kontakta oss

Har du frågor om utbildningen eller vill köpa ett utbildningspaket för en större grupp?

Nära kontakt

Under alla utbildningar har du även tillgång till våra kunniga utbildare via e-post, chat, telefon eller Microsoft Teams. Vi hjälper dig hela vägen för att du skall få ut så mycket som möjligt av utbildningen.

Efter avslutad utbildning erhåller du ett personligt intyg via e-post.

Det finns inga omdömen ännu, logga in och bli den första att skriva ett!

Liknande utbildningar

 • Utbildning AB 04

  Utbildning AB 04 – Standardavtal

  100% online

  Tillgång direkt vid köp

  Svenska

 • Utbildning ABT 06

  Utbildning ABT 06 – Standardavtal

  100% online

  Tillgång direkt vid köp

  Svenska

 • Utbildning Asbest i byggbranschen

  Utbildning Asbest i byggbranschen

  100% online

  Tillgång direkt vid köp

  Svenska

 • Arbete på väg

  Arbete på väg 1.1, 1.2, 1.3 och 2.1

  100% Online

  Tillgång inom 2 arbetsdagar.

  Svenska Engelska Polska

 • AB 04 & ABT 06 Utbildning

  Paket AB 04 & ABT 06 Utbildning

  Paketerbjudande AB 04 & ABT 06

  100% online

  Svenska

 • Introduktion till Mätteknik

  100 % Online

  Tillgång direkt vid köp

  Svenska

 • Liftutbildning

  Liftutbildning (V.2)

  50% Online – 50% lärarledd.

  Tillgång inom 2 arbetsdagar

  Svenska

 • Utbildning Travers - Svängkran

  Utbildning Travers Grund med Lastkoppling

  50% online – 50% lärarledd

  Tillgång inom 2 arbetsdagar till onlinedelen.

  Svenska

 • Säkrare lyft

  Säkrare lyft

  50% Online – 50% lärarledd

  Tillgång inom 2 arbetsdagar

  Svenska

 • Utbildning i Ergonomi

  BAM – Bättre Arbetsmiljö Grundutbildning

  100% Online

  Tillgång inom 2 arbetsdagar.

  Svenska

  Vi utbildar byggbranschen

  I all konsultverksamhet förmedlar man kompetens, i LUCO:s fall specialistkompetens. Det ligger då nära till hands att också tillhandahålla utbildare till marknaden.

  LUCO riktar sig främst mot byggbranschen och samarbetar med etablerade utbildningsföretag men kan på begäran utforma skräddarsydda utbildningspaket.

  Utbildning tar en allt större plats i våra liv speciellt i yrkesrollen därför är det viktigt att utbildningar av idag är lättillgängliga, lättfattade och visuellt tilltalande så att vi på ett enkelt sätt ska kunna tillgodogöra oss dess innehåll.

  På LUCO Akademi försöker vi uppnå just detta och för att lyckas använder vi oss av digitala hjälpmedel såsom film, ljud, röstinspelningar, sketcher, och självklart branschexpertis.

  Vi utbildar byggbranschen

  Vi utbildar byggbranschen

  I all konsultverksamhet förmedlar man kompetens, i LUCO:s fall specialistkompetens. Det ligger då nära till hands att också tillhandahålla utbildare till marknaden.

  LUCO riktar sig främst mot byggbranschen och samarbetar med etablerade utbildningsföretag men kan på begäran utforma skräddarsydda utbildningspaket.

  Utbildning tar en allt större plats i våra liv speciellt i yrkesrollen därför är det viktigt att utbildningar av idag är lättillgängliga, lättfattade och visuellt tilltalande så att vi på ett enkelt sätt ska kunna tillgodogöra oss dess innehåll.

  På LUCO Akademi försöker vi uppnå just detta och för att lyckas använder vi oss av digitala hjälpmedel såsom film, ljud, röstinspelningar, sketcher, och självklart branschexpertis.