Arbete på väg 1.1, 1.2, 1.3 och 2.1

Steg 1.1, 1.2, 1.3 & 2.1 möter även de krav som de flesta kommuner har i utbildning som  tidigare kallades Arbete på väg 1 och 2. 

2.1 behöver kompletteras med Trafikverkets certifieringsprov med godkänt resultat:

Trafikverket höjer nu kompetens på alla personliga som av de nya kontraktskraven TDOK 2018: 0371 som ett led i arbetet med att höja säkerheten på vägarbetsplatser och minska olyckstalen.

Arbete på väg 1.1 allmän Grundkompetens

Allmän grundkompetens är obligatorisk för alla som utför arbeten som påverkas av eller på trafikanter. Detta innebär samtliga personliga oavsett rullar / funktion, inklusive besökare som bara tillfälligt vistas på en vägarbetsplats.

Detta är kontraktskrav i Trafikverkets upphandlingar som kommer att vara gällande från januari 2019

Målgrupp

Utbildningen Arbete på vägnivå 1.1 utgår från Trafikverkets kompetenskrav och rättigheter till alla som arbetar med vägarbete eller liknande oavsett om det är byggande, underhåll eller drift. Utbildningen ger även kunskap och beteende till utrusta och utmärka sitt eget fordon samt hur fordonet ska placeras för att uppnå och en säker arbetsmiljö samt en hög trafiksäkerhet för trafikterna.

Arbete på väg 1.2 även ha Grundkompetens för att få framföra väghållningsfordon

Målgrupp:  Förare av väghållningsfordon ska utöver allmän grundkompetens Steg 1: 1 även ha Grundkompetens för att få framföra väghållningsfordon Steg 1: 2.

Innehåll:  Utbildningen omfattar kunskap kring hur väghållningsarbete från fordon ska ske på ett trafiksäkert sätt. Hur ska fordonet placeras och hur undviker föraren de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik. Vilka vägmärken är tillåtna och hur ska fordonet ska utrustas på rätt sätt. Hur ska fordonet placeras för att uppnå och en säker arbetsmiljö samt en hög trafiksäkerhet för trafikanterna. Kunskap om Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter samt Trafikförordningen, Väglagen och Vägförordning.

Arbete på väg 1.3 Grundkompetens för att få utföra vägarbete

Målgrupp:  Personlig som utför vägarbete eller liknande arbetare, exempelvis projektteringsuppdrag, ledningsarbeten, på en vägbana eller tillhörande innerslänt / vägslän där passagerare fordon förekommer, ska utöver allmän grundkompetens Steg 1: 1 har denna kompetens.

Innehåll:  Deltagaren ska efter utbildningen inneha allmänna kunskaper om Trafikförordningen, Vägmärkesförordningen och dess föreskrifter. Kunna specificerar de bästa skälen som ska användas för att utföra och ha en anpassad kompetens för det arbete som personer utförs. Kunna Trafikverkets regelverk för aktuellt arbete samt undvika de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik. Kunna ta emotionell instruktion och utföra arbetet som person med APV 2 kompetens förmedlar. OBS! För att agera flaggvakt måste Steg 1.3 kompletteras med en flaggvaktsutbildning.

Arbete på väg 2.1 Förare av vissa väghållningsfordon

Förare av väghållningsfordon som är utrustad med energiupptagande skydd (TMA, TA), samt samtliga förare av väghållningsfordon som utför arbeten med intermittent utmärkning på skyddsklassade och TEN-T vägar. Utbildningen är förberedande inför certifieringsprov för de som arbetar på kontrakt för Trafikverket.

Föraren ska veta hur anordning X5 Gul ljuspil eller pilar ska användas. Dessutom ska föraren av väghållningsfordonet veta hur fordon med energiupptagande skyddsanordning ska placeras på vägbanan för att uppnå god arbetsmiljö och säkerhet för trafikanter samt kunna kommunicera på svenska med andra förare av väghållningsfordon som ingår i aktuellt arbete. Utbildningen avslutas med ett skriftligt kunskapstest för att säkerställa att kunskapskraven uppnås. Efter avslutad utbildning samt godkänt kunskapstest ges varje deltagare ett diplom samt ett utbildningsbevis där det framgår vilken typ av utbildning som är genomförd.

Dokumentation – utbildningsbevis

Efter godkänt teoretiska prov utfärdas ett utbildningsbevis till deltagaren.

Vi kör nivå 1.1, 1.2, 1.3 & 2.1 som en kombinationsutbildning.

Certifikatets giltighetstid: 4 år.

Förkunskaper och behörighet

Inga särskilda förkunskaper eller behörighet krävs för denna utbildning.

Utbildningsinformation

Avgift:  1.100 SEK

Studieform:   100% Online

Tillgång inom 2 arbetsdagar.

Språk:

Svenska Engelska Polska

LUCO Akademi

Våra utbildare har mångårig erfarenhet av lärarledda utbildningar och har undervisat på flera olika online-utbildningar.

Kontakta oss

Har du frågor om utbildningen eller vill köpa ett utbildningspaket för en större grupp?

Nära kontakt

Under alla utbildningar har du även tillgång till våra kunniga utbildare via e-post, chat, telefon eller Microsoft Teams. Vi hjälper dig hela vägen för att du skall få ut så mycket som möjligt av utbildningen.

Efter avslutad utbildning erhåller du ett personligt intyg via e-post.

Det finns inga omdömen ännu, logga in och bli den första att skriva ett!

Liknande utbildningar

 • Utbildning AB 04

  Utbildning AB 04 – Standardavtal

  100% online

  Tillgång direkt vid köp

  Svenska

 • AB 04 & ABT 06 Utbildning

  Paket AB 04 & ABT 06 Utbildning

  Paketerbjudande AB 04 & ABT 06

  100% online

  Svenska

 • Utbildning ABT 06

  Utbildning ABT 06 – Standardavtal

  100% online

  Tillgång direkt vid köp

  Svenska

 • Utbildning Asbest i byggbranschen

  Utbildning Asbest i byggbranschen

  100% online

  Tillgång direkt vid köp

  Svenska

 • Introduktion till Mätteknik

  100 % Online

  Tillgång direkt vid köp

  Svenska

 • Liftutbildning

  Liftutbildning (V.2)

  50% Online – 50% lärarledd.

  Tillgång inom 2 arbetsdagar

  Svenska

 • Utbildning Travers - Svängkran

  Utbildning Travers Grund med Lastkoppling

  50% online – 50% lärarledd

  Tillgång inom 2 arbetsdagar till onlinedelen.

  Svenska

 • Säkrare lyft

  Säkrare lyft

  50% Online – 50% lärarledd

  Tillgång inom 2 arbetsdagar

  Svenska

 • Arbete på väg

  Arbete på väg 1.1, 1.2, 1.3 och 2.1

  100% Online

  Tillgång inom 2 arbetsdagar.

  Svenska Engelska Polska

 • Minikran

  Utbildning Minikran < 10 tonmeter

  50% Online – 50% lärarledd.

  Tillgång inom 2 arbetsdagar.

  Svenska

Vi utbildar byggbranschen

I all konsultverksamhet förmedlar man kompetens, i LUCO:s fall specialistkompetens. Det ligger då nära till hands att också tillhandahålla utbildare till marknaden.

LUCO riktar sig främst mot byggbranschen och samarbetar med etablerade utbildningsföretag men kan på begäran utforma skräddarsydda utbildningspaket.

Utbildning tar en allt större plats i våra liv speciellt i yrkesrollen därför är det viktigt att utbildningar av idag är lättillgängliga, lättfattade och visuellt tilltalande så att vi på ett enkelt sätt ska kunna tillgodogöra oss dess innehåll.

På LUCO Akademi försöker vi uppnå just detta och för att lyckas använder vi oss av digitala hjälpmedel såsom film, ljud, röstinspelningar, sketcher, och självklart branschexpertis.

Vi utbildar byggbranschen

I all konsultverksamhet förmedlar man kompetens, i LUCO:s fall specialistkompetens. Det ligger då nära till hands att också tillhandahålla utbildare till marknaden.

LUCO riktar sig främst mot byggbranschen och samarbetar med etablerade utbildningsföretag men kan på begäran utforma skräddarsydda utbildningspaket.

Utbildning tar en allt större plats i våra liv speciellt i yrkesrollen därför är det viktigt att utbildningar av idag är lättillgängliga, lättfattade och visuellt tilltalande så att vi på ett enkelt sätt ska kunna tillgodogöra oss dess innehåll.

På LUCO Akademi försöker vi uppnå just detta och för att lyckas använder vi oss av digitala hjälpmedel såsom film, ljud, röstinspelningar, sketcher, och självklart branschexpertis.