Newton utbildning & LUCO Akademi

LUCO Akademi i samarbete med Newton

LUCO Akademi har tillsammans med Newton Kompetensutveckling tagit fram ett antal utbildningar som vi gemensamt erbjuder till företag och  privatpersoner inom bygg, fastighet och anläggningsbranschen. Utbildningarna hålls med föreläsare från både LUCO och Newton och genomförs främst i Newtons lokaler  i Göteborg och Stockholm. 

Utbildningar från LUCO Akademi & Newton Kompetensutveckling

 • BAS-P Utbildning

  Byggarbetsmiljösamordnare – BAS-P Utbildning

  Som BAS-P har du ett uppdrag att för byggherrens räkning planera för en säker byggproduktion och/eller installation samt att det färdiga resultat blir en bra arbetsmiljö för dem som ska vistas där mer stadigvarande eller i drift- och underhållssammanhang. Ett nyckelord här är samordningen mellan olika aktörer såsom arkitekter, konstruktörer, beräkningsingenjörer, kontrollansvariga och inte minst byggherren. 
 • BAS-U Utbildning

  Byggarbetsmiljösamordnare – BAS-U Utbildning

  BAS-U ska för byggherrens räkning planera och leda en säker bygg- eller anläggningsverksamhet på arbetsplatsen. I praktiken innebär det här ofta att BAS-U ska samordna personal från flera olika arbetsgivare som är verksamma på en och samma arbetsplats. Det ställs höga kunskapskrav på denna roll eftersom det är på arbetsplatsen de faktiska riskerna finns för ohälsa och/eller olyckor. Vi går igenom delar av arbetsmiljölagen och flera av Arbetsmiljöverkets föreskrifter t.ex. föreskriften för byggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:3, och användning av lyftanordningar och lyftredskap, AFS 2006:6. 
 • Byggarbetsmiljö

  Byggarbetsmiljö för byggherrar, anläggningsägare och förvaltare

  Ansvaret för byggarbetsmiljön under byggproduktionen, och för en nyproducerad eller ombyggd byggnad, ligger delvis på byggherren; det är något som alla inte känner till. EU:s byggplatsdirektiv kom till för att byggbranschen under flera år har varit överrepresenterad när det gäller olyckor och ohälsa jämfört med andra branscher. Direktivet är en grund för regler i arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrifter som ger byggherren ett stort ansvar vid sidan av varje arbetsgivare som är involverad i byggverksamhet inklusive anläggnings- och installationsarbeten. Samordningen mellan fasta driftställen, arkitekter, konstruktörer, entreprenörer och underentreprenörer ska fungera med avseende på hälsa och säkerhet. Detta är byggherren ansvarig för sedan den 1:a januari 2009. 
 • Agil projektstyrning av bygg-, fastighets- & anläggningsprojekt

  Erfarenheter visar att den agila metoden Scrum kan användas med framgång i andra branscher än IT.De flesta av oss har erfarenheter av projekt som drar ut på tiden och blir dyrare än beräknat. Dessutom kan det ofta vara så att den som beställer någonting får inte ut det man önskar av de resurser man anlitat i projektform. Här är Scrum ett verktyg som ökar samarbetsytorna mellan olika aktörer i projektet och som dessutom ställer mallar för styrdokument till förfogande.
Vilka är Newton Kompetensutveckling
Newton kompetensutveckling

NewtonKompetensutveckling är ett utbildningsföretag för dig i fastighetsbranschen. Sedan starten 1993 har Newton levererat kompetensutveckling och karriärutveckling till såväl enskilda individer som till näringslivet. 

Newton erbjuder kurser och diplomutbildningar inom förvaltning, besiktning, juridik, teknik och ekonomi. 

Läs mer: www.newton.se


Läs mer om samarbetet här: 

LUCO:  Pressrelease  →
Newton: Pressrelease  → 


Vi utbildar byggbranschen

I all konsultverksamhet förmedlar man kompetens, i LUCO:s fall specialistkompetens. Det ligger då nära till hands att också tillhandahålla utbildare till marknaden.

LUCO riktar sig främst mot byggbranschen och samarbetar med etablerade utbildningsföretag men kan på begäran utforma skräddarsydda utbildningspaket.

Utbildning tar en allt större plats i våra liv speciellt i yrkesrollen därför är det viktigt att utbildningar av idag är lättillgängliga, lättfattade och visuellt tilltalande så att vi på ett enkelt sätt ska kunna tillgodogöra oss dess innehåll.

På LUCO Akademi försöker vi uppnå just detta och för att lyckas använder vi oss av digitala hjälpmedel såsom film, ljud, röstinspelningar, sketcher, och självklart branschexpertis.

Vi utbildar byggbranschen

I all konsultverksamhet förmedlar man kompetens, i LUCO:s fall specialistkompetens. Det ligger då nära till hands att också tillhandahålla utbildare till marknaden.

LUCO riktar sig främst mot byggbranschen och samarbetar med etablerade utbildningsföretag men kan på begäran utforma skräddarsydda utbildningspaket.

Utbildning tar en allt större plats i våra liv speciellt i yrkesrollen därför är det viktigt att utbildningar av idag är lättillgängliga, lättfattade och visuellt tilltalande så att vi på ett enkelt sätt ska kunna tillgodogöra oss dess innehåll.

På LUCO Akademi försöker vi uppnå just detta och för att lyckas använder vi oss av digitala hjälpmedel såsom film, ljud, röstinspelningar, sketcher, och självklart branschexpertis.