ABT 06

ABT 06

Status
Ej registrerad
Pris
3800
Kom igång

ABT06

Diplomutbildning – ABT 06

Totalentreprenader blir vanligare och vanligare, och att kunna ABT 06 mer i detalj är ofta ett måste. Vi har utformat det här kursmaterialet som en process från början till slutet av en normal totalentreprenad, alternativt en entreprenad som har problem och avbryts eller hanteras i en rättslig instans.

Detta är en utförlig kurs i ämnet som tar upp alla aspekter av standardavtalet ABT 06 med exempel och kunskapsprov. Utbildningen är interaktiv och innehåller bild, ljud, film, röst och text som utbildningsmaterial.

Vi gör den juridiska texten begriplig genom att förklara ord och ge praktiska exempel. Utbildningen uppfyller kunskapskraven som ställs vid t.ex. upphandlingar.

Bonusmaterial: ABT-U 07.

Under hela utbildningen har du tillgång till en expert som kan svara på dina frågor om ABT 06, utbildningen eller utbildningsplattformen.

Efter avslutad utbildning erhåller du ett diplom som bevis på dina kunskaper.

Genom att klicka på “Del 1 – Kursupplägg” nedan kan du se utbildningens uppbyggnad och introduktion innan du beställer. Det går även att göra förkunskapstestet i del 1. För att komma vidare krävs att man är registrerad användare som har köpt utbildningen.


Kursinnehåll

Lektionsinnehåll visas enbart för personer som köpt kursen.

Ordförklaringar

Snabbguiden en guide till viktiga ord i ABT06 med tillhörande förklaringar.
Du kan söka efter ord för att se innebörden och eventuella korsreferenser till andra delar inom ABT.
Guiden kan med fördel öppnas och användas i bakgrunden under hela utbildningen för att enkelt få förklaringar till innehållet.

Klicka på knappen för att öppna guiden

Please login.

Kursinnehåll

Visa alla
Lektioner
Bonusmaterial

Vi utbildar byggbranschen

I all konsultverksamhet förmedlar man kompetens, i LUCO:s fall specialistkompetens. Det ligger då nära till hands att också tillhandahålla utbildare till marknaden.

LUCO riktar sig främst mot byggbranschen och samarbetar med etablerade utbildningsföretag men kan på begäran utforma skräddarsydda utbildningspaket.

Utbildning tar en allt större plats i våra liv speciellt i yrkesrollen därför är det viktigt att utbildningar av idag är lättillgängliga, lättfattade och visuellt tilltalande så att vi på ett enkelt sätt ska kunna tillgodogöra oss dess innehåll.

På LUCO Akademi försöker vi uppnå just detta och för att lyckas använder vi oss av digitala hjälpmedel såsom film, ljud, röstinspelningar, sketcher, och självklart branschexpertis.

Vi utbildar byggbranschen

I all konsultverksamhet förmedlar man kompetens, i LUCO:s fall specialistkompetens. Det ligger då nära till hands att också tillhandahålla utbildare till marknaden.

LUCO riktar sig främst mot byggbranschen och samarbetar med etablerade utbildningsföretag men kan på begäran utforma skräddarsydda utbildningspaket.

Utbildning tar en allt större plats i våra liv speciellt i yrkesrollen därför är det viktigt att utbildningar av idag är lättillgängliga, lättfattade och visuellt tilltalande så att vi på ett enkelt sätt ska kunna tillgodogöra oss dess innehåll.

På LUCO Akademi försöker vi uppnå just detta och för att lyckas använder vi oss av digitala hjälpmedel såsom film, ljud, röstinspelningar, sketcher, och självklart branschexpertis.