Skip to main content

Slutna utrymmen

Utbildning – Slutna utrymmen

Få bättre insikt om lagar och regler kring arbete i slutna utrymmen. Kursen riktar sig till alla som arbetar eller är involverade arbeten kring slutna utrymmen. Alla typer av arbeten i Slutna utrymmen måste behandlas med respekt och ska ses som potentiella riskmiljöer.

Exempel på sådana är:
Behållare, det vill säga tryckkärl, vakuumkärl och cisterner
Rörledningar
Silos och andra lagringskärl
Lastutrymmen
Transportörer av dammande gods
Avloppsanläggningar
Gruvor och tunnlar
Kulvertar
Källarutrymmen
Rördiken
Containrar

Målgrupp:
Arbetstagare, chefer, arbetsledare, skyddsombud och andra som behöver känna till de risker om riskerna med arbete i slutna utrymmen samt lämpliga åtgärder som kan vidtas för att arbetsmiljön ska bli säkrare.
Kursen fungerar även som en repetitionskurs för den som har erfarenhet sedan tidigare.

Förkunskaper:
Inga förkunskaper krävs.

Giltighet:
Efter kursen erhåller du ett utbildningsbevis som är giltigt i tre år.

Delar av innehållet i utbildning slutna utrymmen:

 • Behållare, det vill säga tryckkärl, vakuumkärl och cisterner
 • Rörledningar
 • Silos och andra lagringskärl
 • Lastutrymmen
 • Transportörer av dammande gods
 • Avloppsanläggningar
 • Gruvor och tunnlar
 • Kulvertar
 • Källarutrymmen
 • Rördiken
 • Containrar
 • Begreppet slutna utrymmen och dess olika miljöer
 • Lagar och regler
 • Utrustning, skyltning & kommunikation
 • Risker, riskanalys och räddningsinsats
 • Ergonomi
 • Fallskyddsutrustning
 • Tillträdes/räddningsutrustning
 • Arbets/tillträdestillstånd
 • Räddningsplaner
 • Åtgärder vid olycka/tillbud
 • Periodisk och daglig inspektion

Utbildning slutna utrymmen kan behöva kompletteras med fallskyddsutbildning och kemiska arbetsmiljörisker beroende på var och hur arbetet i det slutna utrymmet ska genomföras.

Förkunskaper och behörighet

Inga särskilda förkunskaper eller behörighet krävs för denna utbildning.

Utbildningsinformation

Avgift: 1800 SEK

Studieform:   100% Online

Tillgång inom 2 arbetsdagar.

Språk:

Svenska

LUCO Akademi

Våra utbildare har mångårig erfarenhet av lärarledda utbildningar och har undervisat på flera olika online-utbildningar.

Kontakta oss

Har du frågor om utbildningen eller vill köpa ett utbildningspaket för en större grupp?

Nära kontakt

Under alla utbildningar har du även tillgång till våra kunniga utbildare via e-post, chat, telefon eller Microsoft Teams. Vi hjälper dig hela vägen för att du skall få ut så mycket som möjligt av utbildningen.

Efter avslutad utbildning erhåller du ett personligt intyg via e-post.

Det finns inga omdömen ännu, logga in och bli den första att skriva ett!

Liknande utbildningar

 • Utbildning AB 04

  Utbildning AB 04 – Standardavtal

  100% online

  Tillgång direkt vid köp

  Svenska

 • Utbildning ABT 06

  Utbildning ABT 06 – Standardavtal

  100% online

  Tillgång direkt vid köp

  Svenska

 • Utbildning Asbest i byggbranschen

  Utbildning Asbest i byggbranschen

  100% online

  Tillgång direkt vid köp

  Svenska

 • Arbete på väg

  Arbete på väg 1.1, 1.2, 1.3 och 2.1

  100% Online

  Tillgång inom 2 arbetsdagar.

  Svenska Engelska Polska

 • AB 04 & ABT 06 Utbildning

  Paket AB 04 & ABT 06 Utbildning

  Paketerbjudande AB 04 & ABT 06

  100% online

  Svenska

 • Introduktion till Mätteknik

  100 % Online

  Tillgång direkt vid köp

  Svenska

 • Liftutbildning

  Liftutbildning (V.2)

  50% Online – 50% lärarledd.

  Tillgång inom 2 arbetsdagar

  Svenska

 • Utbildning Travers - Svängkran

  Utbildning Travers Grund med Lastkoppling

  50% online – 50% lärarledd

  Tillgång inom 2 arbetsdagar till onlinedelen.

  Svenska

 • Säkrare lyft

  Säkrare lyft

  50% Online – 50% lärarledd

  Tillgång inom 2 arbetsdagar

  Svenska

 • Utbildning i Ergonomi

  BAM – Bättre Arbetsmiljö Grundutbildning

  100% Online

  Tillgång inom 2 arbetsdagar.

  Svenska

  Vi utbildar byggbranschen

  I all konsultverksamhet förmedlar man kompetens, i LUCO:s fall specialistkompetens. Det ligger då nära till hands att också tillhandahålla utbildare till marknaden.

  LUCO riktar sig främst mot byggbranschen och samarbetar med etablerade utbildningsföretag men kan på begäran utforma skräddarsydda utbildningspaket.

  Utbildning tar en allt större plats i våra liv speciellt i yrkesrollen därför är det viktigt att utbildningar av idag är lättillgängliga, lättfattade och visuellt tilltalande så att vi på ett enkelt sätt ska kunna tillgodogöra oss dess innehåll.

  På LUCO Akademi försöker vi uppnå just detta och för att lyckas använder vi oss av digitala hjälpmedel såsom film, ljud, röstinspelningar, sketcher, och självklart branschexpertis.

  Vi utbildar byggbranschen

  Vi utbildar byggbranschen

  I all konsultverksamhet förmedlar man kompetens, i LUCO:s fall specialistkompetens. Det ligger då nära till hands att också tillhandahålla utbildare till marknaden.

  LUCO riktar sig främst mot byggbranschen och samarbetar med etablerade utbildningsföretag men kan på begäran utforma skräddarsydda utbildningspaket.

  Utbildning tar en allt större plats i våra liv speciellt i yrkesrollen därför är det viktigt att utbildningar av idag är lättillgängliga, lättfattade och visuellt tilltalande så att vi på ett enkelt sätt ska kunna tillgodogöra oss dess innehåll.

  På LUCO Akademi försöker vi uppnå just detta och för att lyckas använder vi oss av digitala hjälpmedel såsom film, ljud, röstinspelningar, sketcher, och självklart branschexpertis.