Skip to main content

Hjärt-Lungräddning och L-ABC

Beskrivning:

I utbildningen Hjärt-Lungräddning(HLR) med hjärtstartare och L-ABC får deltagaren de kunskaper som behövs för att livräddande hjärt- och lungräddning och hur man använder en hjärtstartare vid ett hjärtstopp. I utbildningen är både teoretiska med text och film baserad med moment där deltagarna får lära sig agera vid ett hjärtstopp, L – livsfarligt läge, A – andning, B – blödning, C – chock eller cirkulationssvikt, använda hjärtstartare samt hur de ska agera vid ett luftvägsstopp. Deltagarna får en grundlig genomgång av hur en hjärtstartare fungerar.

 

Covid-19 anpassad kurs i hjärt-lungräddning:

Om ni vill ha en praktisk del så kan du/ni köpa en Mini Anne dockan för 312,50 + moms. Dockan kan användas till Vuxen-HLR samt Barn-HLR utbildning. Köp här: Svenska Rådet för HLR

 

Förkunskaper:

Inga förkunskaper krävs.

 

Målgrupp:

Utbildningen vänder sig till alla. Att ha kunskaper om Hjärt-, lungräddning och L-ABC är avgörande för att på ett så säkert sätt som möjligt kunna hjälpa en person vid ett livshotande tillstånd.

 

Delar av utbildningens innehåll – Hjärt-Lungräddning och L-ABC:

 • Praktiska övningar i HLR
 • Livräddning vid luftvägsstopp
 • Introduktion av hjärtstartare
 • Delar av kursinnehåll:
 • Introduktion till hjärt- och lungräddning (HLR)
 • Medvetslöshet – stabilt sidoläge
 • Larma
 • Utföra hjärt-lungräddning
 • Kompressioner
 • Realistiska scenario med hjärtstartare
 • L – livsfarligt läge
 • A – andning
 • B – blödning
 • C – chock eller cirkulationssvikt
 • Certifieringsprov

 

Dokumentation:

Denna utbildning uppfyller de lagkrav som krävs för att man skall erhålla grundläggande kunskaper i Hjärt-, lungräddning och L-ABC.

 

Giltighet- Hjärt-Lungräddning och L-ABC:

Efter kursen erhåller du ett utbildningsbevis som är giltigt i fem år.

Alla kunskap är färskvara och behöver repeteras regelbundet. Svenska HLR-Rådet rekommenderar att alla går en repetitionsutbildning, en påbyggnadskurs eller en vidareutbildning åtminstone vartannat år.

 

Lagstiftning:

Enligt arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1999:7 och AFS 2001:1 skall det finnas beredskap och resurser på arbetsplatsen för att möta hastigt insjuknande, akuta skador och olyckor.

Chefer och arbetsledande personal ska ha tillräckliga kunskaper men ska också se till att arbetstagarna känner till hur första hjälpen och krisstödet är organiserat och vilka rutiner som gäller.

Förkunskaper och behörighet

Inga särskilda förkunskaper eller behörighet krävs för denna utbildning.

Utbildningsinformation

Avgift: 650SEK

Studieform:   100% Online

Tillgång inom 2 arbetsdagar.

Språk:

Svenska Engelska Polska

LUCO Akademi

Våra utbildare har mångårig erfarenhet av lärarledda utbildningar och har undervisat på flera olika online-utbildningar.

Kontakta oss

Har du frågor om utbildningen eller vill köpa ett utbildningspaket för en större grupp?

Nära kontakt

Under alla utbildningar har du även tillgång till våra kunniga utbildare via e-post, chat, telefon eller Microsoft Teams. Vi hjälper dig hela vägen för att du skall få ut så mycket som möjligt av utbildningen.

Efter avslutad utbildning erhåller du ett personligt intyg via e-post.

Det finns inga omdömen ännu, logga in och bli den första att skriva ett!

Liknande utbildningar

 • Utbildning AB 04

  Utbildning AB 04 – Standardavtal

  100% online

  Tillgång direkt vid köp

  Svenska

 • Utbildning ABT 06

  Utbildning ABT 06 – Standardavtal

  100% online

  Tillgång direkt vid köp

  Svenska

 • Arbete på väg

  Arbete på väg 1.1, 1.2, 1.3 och 2.1

  100% Online

  Tillgång inom 2 arbetsdagar.

  Svenska Engelska Polska

 • Utbildning Asbest i byggbranschen

  Utbildning Asbest i byggbranschen

  100% online

  Tillgång direkt vid köp

  Svenska

 • Utbildning i Ergonomi

  BAM – Bättre Arbetsmiljö Grundutbildning

  100% Online

  Tillgång inom 2 arbetsdagar.

  Svenska

 • AB 04 & ABT 06 Utbildning

  Paket AB 04 & ABT 06 Utbildning

  Paketerbjudande AB 04 & ABT 06

  100% online

  Svenska

 • Introduktion till Mätteknik

  100 % Online

  Tillgång direkt vid köp

  Svenska

 • Liftutbildning

  Liftutbildning (V.2)

  50% Online – 50% lärarledd.

  Tillgång inom 2 arbetsdagar

  Svenska

 • Utbildning Travers - Svängkran

  Utbildning Travers Grund med Lastkoppling

  50% online – 50% lärarledd

  Tillgång inom 2 arbetsdagar till onlinedelen.

  Svenska

 • Säkrare lyft

  Säkrare lyft

  50% Online – 50% lärarledd

  Tillgång inom 2 arbetsdagar

  Svenska

  Vi utbildar byggbranschen

  I all konsultverksamhet förmedlar man kompetens, i LUCO:s fall specialistkompetens. Det ligger då nära till hands att också tillhandahålla utbildare till marknaden.

  LUCO riktar sig främst mot byggbranschen och samarbetar med etablerade utbildningsföretag men kan på begäran utforma skräddarsydda utbildningspaket.

  Utbildning tar en allt större plats i våra liv speciellt i yrkesrollen därför är det viktigt att utbildningar av idag är lättillgängliga, lättfattade och visuellt tilltalande så att vi på ett enkelt sätt ska kunna tillgodogöra oss dess innehåll.

  På LUCO Akademi försöker vi uppnå just detta och för att lyckas använder vi oss av digitala hjälpmedel såsom film, ljud, röstinspelningar, sketcher, och självklart branschexpertis.

  Vi utbildar byggbranschen

  Vi utbildar byggbranschen

  I all konsultverksamhet förmedlar man kompetens, i LUCO:s fall specialistkompetens. Det ligger då nära till hands att också tillhandahålla utbildare till marknaden.

  LUCO riktar sig främst mot byggbranschen och samarbetar med etablerade utbildningsföretag men kan på begäran utforma skräddarsydda utbildningspaket.

  Utbildning tar en allt större plats i våra liv speciellt i yrkesrollen därför är det viktigt att utbildningar av idag är lättillgängliga, lättfattade och visuellt tilltalande så att vi på ett enkelt sätt ska kunna tillgodogöra oss dess innehåll.

  På LUCO Akademi försöker vi uppnå just detta och för att lyckas använder vi oss av digitala hjälpmedel såsom film, ljud, röstinspelningar, sketcher, och självklart branschexpertis.