• Hem
 • Newton
 • Byggarbetsmiljösamordnare – BAS-U Utbildning

Byggarbetsmiljösamordnare – BAS-U Utbildning

En unik kurs som följer Arbetsmiljöverkets krav om utbildningslängd och innehåll för BAS-U utbildning. 

BAS-U ska för byggherrens räkning planera och leda en säker bygg- eller anläggningsverksamhet på arbetsplatsen. I praktiken innebär det här ofta att BAS-U ska samordna personal från flera olika arbetsgivare som är verksamma på en och samma arbetsplats. Det ställs höga kunskapskrav på denna roll eftersom det är på arbetsplatsen de faktiska riskerna finns för ohälsa och/eller olyckor. Vi går igenom delar av arbetsmiljölagen och flera av Arbetsmiljöverkets föreskrifter t.ex. föreskriften för byggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:3, och användning av lyftanordningar och lyftredskap, AFS 2006:6. 

Resultat efter kurs 

Efter avslutad kurs har du möjlighet att bli utsedd till byggarbetsmiljösamordnare för utförande av bygg-, anläggnings- och installationsarbeten, BAS-U. Byggherren är alltid den som utser dig. De byggherrar som är anslutna till BASkontroll kan vara säkra på att du har rätt utbildning som en grund. Det är svårt att hitta en mer heltäckande BAS-U-utbildning på marknaden än denna och du kommer att få lära dig flera av Arbetsmiljöverkets föreskrifter på djupet. Kursen ger en teoribakgrund för att kunna certifiera sig vid ett senare tillfälle.

Kursen vänder sig till 

Blivande BAS-U och BAS-P som har praktisk erfarenhet och vill certifiera sig. När det gäller certifiering har vi ett samarbete med RISE. 

BAS U

Kursmoment: BAS-U Utbildning
Kursen genomför över två moduler

Modul 1 – 3 dagar 

 • Övergripande om arbetsmiljölagen och föreskrifter från Arbetsmiljöverket 
 • Grundläggande arbetsmiljökunskap 
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete 
 • Byggnads- och anläggningsarbete 
 • Kemiska risker 
 • Asbest 
 • Kvartsdamm 
 • Föreläsning varvas med aktiviteter såsom workshop, quiz och diskussioner! 

Modul 2 – 3 dagar

 • BAS-U:s roll 
 • Praktisk samordning 
 • Belastningsergonomi 
 • Lyftanordningar 
 • Maskiner 
 • Arbetsutrustning 
 • Buller 
 • Vibrationer 
 • Ställningar 
 • Stegar och arbetsbockar 
 • Föreläsning varvas med aktiviteter såsom workshop, quiz och diskussioner! 

BAS-U utbildningen hålls gemensamt av LUCO Akademi och Newton Kompetensutveckling.

Kurspris

Kursen kostar 20 700 per kr/modul. När du bokar hela kursen, 6 dagar, erhåller du nu 20% rabatt.

Vid köp godkänner man  LUCO ABs ordinarie integritetspolicy samt ger LUCO AB tillåtelse att vidareförmedla angivna uppgifter till Newton Kompetensutveckling AB samt godkänner deras integritetspolicy.

Förkunskaper och behörighet

Inga särskilda förkunskaper eller behörighet krävs för denna utbildning.

Utbildningsinformation

Byggarbetsmiljö-samordnare BAS-U 

Pris: 33,120 kr 

Vid bokning av båda moduler erhåller man 20% rabatt ( 41 400 kr  33 120 kr ).

Utbildningsdagar:

Modul 1
På förfrågan – utbildningsort Göteborg eller Stockholm

Modul 2
På förfrågan – utbildningsort Göteborg eller Stockholm

LUCO Akademi

Våra utbildare har mångårig erfarenhet av lärarledda utbildningar och har undervisat på flera olika online-utbildningar.

Kontakta oss

Har du frågor om utbildningen?

Nära kontakt

Under alla utbildningar har du även tillgång till våra kunniga utbildare via e-post, chat, telefon eller Microsoft Teams. Vi hjälper dig hela vägen för att du skall få ut så mycket som möjligt av utbildningen.

Efter avslutad utbildning erhåller du ett personligt intyg via e-post.

Det finns inga omdömen ännu, logga in och bli den första att skriva ett!

Liknande utbildningar

 • Kurs i betong och armering

  Betong från grunden – en kurs i betong- och armeringslära

  100 % lärarledd

  Fasta datum i klassrum (2 orter)

 • BAS-P Utbildning

  Byggarbetsmiljösamordnare – BAS-P Utbildning

  100 % lärarledd

  Fasta kursdatum

 • Agil projektstyrning av bygg-, fastighets- & anläggningsprojekt

  100 % lärarledd

  Fasta kursdatum

 • BAS-U Utbildning

  Byggarbetsmiljösamordnare – BAS-U Utbildning

  100 % lärarledd

  Fasta kursdatum

 • Liftutbildning

  Liftutbildning (V.2)

  50% Online – 50% lärarledd.

  Tillgång inom 2 arbetsdagar

  Svenska

 • Utbildning Travers - Svängkran

  Utbildning Travers Grund med Lastkoppling

  50% online – 50% lärarledd

  Tillgång inom 2 arbetsdagar till onlinedelen.

  Svenska

 • Säkrare lyft

  Säkrare lyft

  50% Online – 50% lärarledd

  Tillgång inom 2 arbetsdagar

  Svenska

 • Byggarbetsmiljö

  Byggarbetsmiljö för byggherrar, anläggningsägare och förvaltare

  100 % lärarledd

  Fasta kursdatum

 • Nyheter i AMA Anläggning 23

  100% Online via Microsoft teams.
  kurslängd ca 4 timmar

 • Minikran

  Utbildning Minikran < 10 tonmeter

  50% Online – 50% lärarledd.

  Tillgång inom 2 arbetsdagar.

  Svenska

Vi utbildar byggbranschen

I all konsultverksamhet förmedlar man kompetens, i LUCO:s fall specialistkompetens. Det ligger då nära till hands att också tillhandahålla utbildare till marknaden.

LUCO riktar sig främst mot byggbranschen och samarbetar med etablerade utbildningsföretag men kan på begäran utforma skräddarsydda utbildningspaket.

Utbildning tar en allt större plats i våra liv speciellt i yrkesrollen därför är det viktigt att utbildningar av idag är lättillgängliga, lättfattade och visuellt tilltalande så att vi på ett enkelt sätt ska kunna tillgodogöra oss dess innehåll.

På LUCO Akademi försöker vi uppnå just detta och för att lyckas använder vi oss av digitala hjälpmedel såsom film, ljud, röstinspelningar, sketcher, och självklart branschexpertis.

Vi utbildar byggbranschen

I all konsultverksamhet förmedlar man kompetens, i LUCO:s fall specialistkompetens. Det ligger då nära till hands att också tillhandahålla utbildare till marknaden.

LUCO riktar sig främst mot byggbranschen och samarbetar med etablerade utbildningsföretag men kan på begäran utforma skräddarsydda utbildningspaket.

Utbildning tar en allt större plats i våra liv speciellt i yrkesrollen därför är det viktigt att utbildningar av idag är lättillgängliga, lättfattade och visuellt tilltalande så att vi på ett enkelt sätt ska kunna tillgodogöra oss dess innehåll.

På LUCO Akademi försöker vi uppnå just detta och för att lyckas använder vi oss av digitala hjälpmedel såsom film, ljud, röstinspelningar, sketcher, och självklart branschexpertis.