Skip to main content

Byggarbetsmiljösamordnare – BAS-P Utbildning

En unik kurs som följer Arbetsmiljöverkets krav om utbildningslängd och innehåll för BAS-P utbildning. 

Som BAS-P har du ett uppdrag att för byggherrens räkning planera för en säker byggproduktion och/eller installation samt att det färdiga resultat blir en bra arbetsmiljö för dem som ska vistas där mer stadigvarande eller i drift- och underhållssammanhang. Ett nyckelord här är samordningen mellan olika aktörer såsom arkitekter, konstruktörer, beräkningsingenjörer, kontrollansvariga och inte minst byggherren. För att kunna fungera i den här rollen krävs det både en djup och bred kunskap, som du får i denna kurs, baserat på arbetsmiljölagen och flera av Arbetsmiljöverkets föreskrifter t.ex. föreskriften för byggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:3. 

Resultat efter kurs 

Efter avslutad kurs har du möjlighet att bli utsedd till byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering, BAS-P. Det är byggherren som utser dig. De byggherrar som är anslutna till BASkontroll kan vara säkra på att du har rätt utbildning som en grund. Rent faktamässigt tränger vi djupare in i de viktigaste föreskrifterna från Arbetsmiljöverket för att du ska lära dig grundligt. Kursen ger en teoribakgrund för att kunna certifiera sig vid ett senare tillfälle.

Kursen vänder sig till 

Blivande BAS-P och BAS-U som har praktisk erfarenhet och vill certifiera sig. När det gäller certifiering har vi ett samarbete med RISE. 

Kursmoment: BAS-P Utbildning
Kursen genomförs över 2 moduler

Modul 1: 3 dagar

 • Övergripande om arbetsmiljölagen och föreskrifter från Arbetsmiljöverket 
 • Grundläggande arbetsmiljökunskap 
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete 
 • Byggnads- och anläggningsarbete 
 • Kemiska risker 
 • Asbest 
 • Kvartsdamm 
 • Föreläsning varvas med aktiviteter såsom workshop, quiz och diskussioner! 

Modul 2: 3 dagar

 • Arbetsplatsens utformning 
 • BAS-P:s roll 
 • Praktisk samordning 
 • Belastningsergonomi 
 • Ställningar 
 • Stegar och arbetsbockar 
 • Föreläsning varvas med aktiviteter såsom workshop, quiz och diskussioner! 

BAS-U utbildningen hålls gemensamt av LUCO Akademi och Newton Kompetensutveckling.

Vid beställning välj utbildningsort Göteborg eller Stockholm. Det är möjligt att göra de olika modulerna på olika orter.

Kurspris

Kursen kostar 20 700 kr per 3-dagarsmodul . När du bokar hela kursen, 6 dagar, erhåller du nu 20% rabatt.

Vid köp godkänner man  LUCO ABs ordinarie integritetspolicy samt ger LUCO AB tillåtelse att vidareförmedla angivna uppgifter till Newton Kompetensutveckling AB samt godkänner deras integritetspolicy.

Utbildningsinformation

Byggarbetsmiljö-samordnare BAS-P 

Pris: 33,120 kr 

Vid bokning av båda moduler erhåller man 20% rabatt ( 41 400 kr  33 120 kr ).

Utbildningsdagar:

Modul 1  (3 dagar)
På förfrågan – utbildningsort Göteborg eller Stockholm

Modul 2 (3 dagar)
På förfrågan – utbildningsort Göteborg eller Stockholm

Bokningsförfrågan

Bokningsförfrågan

Kontaktperson
Kontaktperson
Allmänna villkor
LUCO Akademi

Våra utbildare har mångårig erfarenhet av lärarledda utbildningar och har undervisat på flera olika onlineutbildningar.

Kontakta oss

Har du frågor om utbildningen?

Nära kontakt

Under alla utbildningar har du även tillgång till våra kunniga utbildare via e-post, chat, telefon eller Microsoft Teams. Vi hjälper dig hela vägen för att du skall få ut så mycket som möjligt av utbildningen.

Efter avslutad utbildning erhåller du ett personligt intyg via e-post.

Det finns inga omdömen ännu, logga in och bli den första att skriva ett!


Liknande utbildningar

 • Nyheter i AMA Anläggning 23

  100% Online via Microsoft teams.
  kurslängd ca 4 timmar

 • BAS-P Utbildning

  Byggarbetsmiljösamordnare – BAS-P Utbildning

  100 % lärarledd

  Fasta kursdatum

 • Byggarbetsmiljö

  Byggarbetsmiljö för byggherrar, anläggningsägare och förvaltare

  100 % lärarledd

  Fasta kursdatum

 • Agil projektstyrning av bygg-, fastighets- & anläggningsprojekt

  100 % lärarledd

  Fasta kursdatum

  Vi utbildar byggbranschen

  I all konsultverksamhet förmedlar man kompetens, i LUCO:s fall specialistkompetens. Det ligger då nära till hands att också tillhandahålla utbildare till marknaden.

  LUCO riktar sig främst mot byggbranschen och samarbetar med etablerade utbildningsföretag men kan på begäran utforma skräddarsydda utbildningspaket.

  Utbildning tar en allt större plats i våra liv speciellt i yrkesrollen därför är det viktigt att utbildningar av idag är lättillgängliga, lättfattade och visuellt tilltalande så att vi på ett enkelt sätt ska kunna tillgodogöra oss dess innehåll.

  På LUCO Akademi försöker vi uppnå just detta och för att lyckas använder vi oss av digitala hjälpmedel såsom film, ljud, röstinspelningar, sketcher, och självklart branschexpertis.

  Vi utbildar byggbranschen

  Vi utbildar byggbranschen

  I all konsultverksamhet förmedlar man kompetens, i LUCO:s fall specialistkompetens. Det ligger då nära till hands att också tillhandahålla utbildare till marknaden.

  LUCO riktar sig främst mot byggbranschen och samarbetar med etablerade utbildningsföretag men kan på begäran utforma skräddarsydda utbildningspaket.

  Utbildning tar en allt större plats i våra liv speciellt i yrkesrollen därför är det viktigt att utbildningar av idag är lättillgängliga, lättfattade och visuellt tilltalande så att vi på ett enkelt sätt ska kunna tillgodogöra oss dess innehåll.

  På LUCO Akademi försöker vi uppnå just detta och för att lyckas använder vi oss av digitala hjälpmedel såsom film, ljud, röstinspelningar, sketcher, och självklart branschexpertis.