Byggarbetsmiljö för byggherrar, anläggningsägare och förvaltare

Ansvaret för byggarbetsmiljön under byggproduktionen, och för en nyproducerad eller ombyggd byggnad, ligger delvis på byggherren; det är något som alla inte känner till. 

EU:s byggplatsdirektiv kom till för att byggbranschen under flera år har varit överrepresenterad när det gäller olyckor och ohälsa jämfört med andra branscher. Direktivet är en grund för regler i arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrifter som ger byggherren ett stort ansvar vid sidan av varje arbetsgivare som är involverad i byggverksamhet inklusive anläggnings- och installationsarbeten. Samordningen mellan fasta driftställen, arkitekter, konstruktörer, entreprenörer och underentreprenörer ska fungera med avseende på hälsa och säkerhet. Detta är byggherren ansvarig för sedan den 1:a januari 2009. 

Resultat efter kurs 

Som byggherre ska du kunna utse byggarbetsmiljösamordnare. Vidare har byggherrar ett kontrollansvar över att samordningen fungerar, där deltagarna får verktyg för att kunna hantera detta praktiskt. De delar av Arbetsmiljöverkets föreskrifter som anger dessa krav gås igenom grundligt. 

Kursen vänder sig till 

byggherrar, anläggningsägare, förvaltare och konsultchefer för olika typer av projektörer inom olika fackområden. 

Kursmoment 

DAG 1-2 

 • Övergripande om arbetsmiljölagen och föreskrifter från Arbetsmiljöverket 
 • Grundläggande arbetsmiljökunskap 
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete 
 • Byggnads- och anläggningsarbete 
 • Föreläsning varvas med aktiviteter såsom workshop, quiz och diskussioner! 

Totalt 16 timmar.

BAS-U utbildningen hålls gemensamt av LUCO Akademi och Newton Kompetensutveckling.

Utbildningsort och datum

På förfrågan – utbildningsort Göteborg eller Stockholm

 

Vid köp godkänner man  LUCO ABs ordinarie integritetspolicy samt ger LUCO AB tillåtelse att vidareförmedla angivna uppgifter till Newton Kompetensutveckling AB samt godkänner deras integritetspolicy.

Utbildningsinformation

Byggarbetsmiljö Del 1

Pris 13.800 kr
Avser 2 utbildningsdagar

Utbildningsort:

På förfrågan – utbildningsort Göteborg eller Stockholm

 

Bokningsförfrågan

Bokningsförfrågan

Kontaktperson
Kontaktperson
Allmänna villkor
LUCO Akademi

Våra utbildare har mångårig erfarenhet av lärarledda utbildningar och har undervisat på flera olika onlineutbildningar.

Kontakta oss

Har du frågor om utbildningen?

Nära kontakt

Under alla utbildningar har du även tillgång till våra kunniga utbildare via e-post, chat, telefon eller Microsoft Teams. Vi hjälper dig hela vägen för att du skall få ut så mycket som möjligt av utbildningen.

Efter avslutad utbildning erhåller du ett personligt intyg via e-post.

Det finns inga omdömen ännu, logga in och bli den första att skriva ett!


Liknande utbildningar

 • Nyheter i AMA Anläggning 23

  100% Online via Microsoft teams.
  kurslängd ca 4 timmar

 • BAS-P Utbildning

  Byggarbetsmiljösamordnare – BAS-P Utbildning

  100 % lärarledd

  Fasta kursdatum

 • Byggarbetsmiljö

  Byggarbetsmiljö för byggherrar, anläggningsägare och förvaltare

  100 % lärarledd

  Fasta kursdatum

 • Agil projektstyrning av bygg-, fastighets- & anläggningsprojekt

  100 % lärarledd

  Fasta kursdatum

Vi utbildar byggbranschen

I all konsultverksamhet förmedlar man kompetens, i LUCO:s fall specialistkompetens. Det ligger då nära till hands att också tillhandahålla utbildare till marknaden.

LUCO riktar sig främst mot byggbranschen och samarbetar med etablerade utbildningsföretag men kan på begäran utforma skräddarsydda utbildningspaket.

Utbildning tar en allt större plats i våra liv speciellt i yrkesrollen därför är det viktigt att utbildningar av idag är lättillgängliga, lättfattade och visuellt tilltalande så att vi på ett enkelt sätt ska kunna tillgodogöra oss dess innehåll.

På LUCO Akademi försöker vi uppnå just detta och för att lyckas använder vi oss av digitala hjälpmedel såsom film, ljud, röstinspelningar, sketcher, och självklart branschexpertis.

Vi utbildar byggbranschen

I all konsultverksamhet förmedlar man kompetens, i LUCO:s fall specialistkompetens. Det ligger då nära till hands att också tillhandahålla utbildare till marknaden.

LUCO riktar sig främst mot byggbranschen och samarbetar med etablerade utbildningsföretag men kan på begäran utforma skräddarsydda utbildningspaket.

Utbildning tar en allt större plats i våra liv speciellt i yrkesrollen därför är det viktigt att utbildningar av idag är lättillgängliga, lättfattade och visuellt tilltalande så att vi på ett enkelt sätt ska kunna tillgodogöra oss dess innehåll.

På LUCO Akademi försöker vi uppnå just detta och för att lyckas använder vi oss av digitala hjälpmedel såsom film, ljud, röstinspelningar, sketcher, och självklart branschexpertis.