BAM – Bättre Arbetsmiljö

7 200,00 kr

100 % lärarledd – 2 heldagar

Datum:
Göteborg: 21-22september.
Stockholm 11-12oktober.
 

Artikelnr: N/A Kategori:

Beskrivning

BAM (Bättre Arbetsmiljö) vänder sig till dig som arbetar som chef, skyddsombud, projektledare eller annan yrkeskategorier som direkt berörs av arbetsmiljöfrågor. 

Arbetsmiljö är ett stort och komplicerat kompetensområde. Den här utbildningen lägger än kunskapsgrund för att direkt kunna ta sig an frågor och problem relaterade till arbetsmiljö.     

Vår utbildare Jörgen Krus som har hållit flera BAM-utbildningar kommentar kursen och dess innehåll så här: Kursen ger er kunskap av skyldigheter och eget ansvar som man möter på arbetsplatsen. 

Jörgen har genom sitt yrkesliv arbetat med: 

Ansvar som SAM-ansvarig, skyddsombud, KMA-ansvarig. 

Kurslängd: 2 dagar 09:00-16:00  

Kursinnehåll: 

 • Motiv bakom arbetsmiljöarbete 
 • Regelverk i Sverige: Arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter inkl. de nya föreskrifterna 
 • Andra arbetsmiljörelaterade lagrum 
 • Om olyckor och ohälsa i arbetslivet 
 • Arbetsmiljöns tre faktorer 
 • Riskområden 
 • Arbetsmiljöroller 
 • Arbetsgivaransvaret 
 • Arbetstagaransvaret 
 • Skyddsverksamhet, skyddsombud och skyddskommitté 
 • Vad behöver jag kunna som medarbetare? 
 • Exempel på hur företag praktiskt arbetar med arbetsmiljö 
 • Påföljder 
 • Systematiskt ArbetsMiljöarbete (SAM) 
 • Riskidentifiering och- bedömning 
 • HLR, Första hjälpen, hjärtstartare och beredskapsplan 
 • Truck 
 • Lyftanordningar och lyftredskap 
 • Kemiska risker, damm 
 • Buller och vibrationer 
 • Stegar och arbetsbockar 
 • Skyltning 
 • Personlig skyddsutrustning 
 • Maskiner och arbetsutrustning 
 • Belastningsergonomi 
 • Ensamarbete 
 • Minderåriga 
 • Arbetsplatsens utformning 
 • Bygg- och anläggningsarbete 
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö 
 • Säkerhetskultur 
 • Övningar 

Läs mer om arbetsmiljölagen på riksdagen.se

För frågor kring utbildningen kontakta Jörgen Krus eller Magnus Brile via vår kontaktsida eller via deras profiler på LinkedIn.

BAM – Bättre Arbetsmiljö, större grupper / Företagsanpassat

Är ni i behov av kurs/utbildning för en större grupp kan vi skräddarsy upplägget just för ert företag. Vi kan hålla utbildningen i vår lektionssal i Mölndal eller på plats hos er. Kontakta oss för offert och planering.

Bokningsförfrågan
Kontaktperson
Kontaktperson
Allmänna villkor

Ytterligare information

Datum

Göteborg 21-22/9, Stockholm 11-12/10