Agil projektstyrning av bygg-, fastighets- & anläggningsprojekt


Erfarenheter visar att den agila metoden Scrum kan användas med framgång i andra branscher än IT.
 

De flesta av oss har erfarenheter av projekt som drar ut på tiden och blir dyrare än beräknat. Dessutom kan det ofta vara så att den som beställer någonting får inte ut det man önskar av de resurser man anlitat i projektform. Här är Scrum ett verktyg som ökar samarbetsytorna mellan olika aktörer i projektet och som dessutom ställer mallar för styrdokument till förfogande. 

Resultat efter kurs 

Målet med denna Utbildning i Agil projketstyrning är att du ska förstå och praktiskt kunna tillämpa Scrum i ett projekt. En annan möjlighet är att du kan agera som beställare eller projektägare på ett sätt där ni väljer att följa Scrum-metodiken. För dem som arbetar i ett projektteam fungerar kursen som en förberedelse som gör att de kan bli effektivare från start. 

Utbildning Agil projketstyrning

Kursen vänder sig till 

Fastighetsförvaltare &- utvecklare, fastighets- och anläggningsägare, arkitekter, projekt- & projekteringsledare inom fastighet, bygg & anläggning, projektörer och totalentreprenörer. 

Kursmoment – Utbildning Agil projketstyrning

En dag – 8 timmar

 • Det agila manifestet 
 • Scrum jämfört med ”vanliga” projektmetoder 
 • Projektroller i Scrum 
 • Visualisering av resultat 
 • Kund- & projektägarfokus  
 • Sprintar 
 • Det dagliga mötet & utvärdering 
 • Scrums olika planerings- & styrdokument 
 • Föreläsning varvas med aktiviteter såsom workshop, quiz och diskussioner! 

Utbildningsort

Utbildningen hålls i Göteborg och Stockholm.

Denna utbildning genomförs i samarbete med Newton Kompetensutveckling.

Vid köp godkänner man  LUCO ABs ordinarie integritetspolicy samt ger LUCO AB tillåtelse att vidareförmedla angivna uppgifter till Newton Kompetensutveckling AB samt godkänner deras integritetspolicy.

Utbildningsinformation

Denna utbildningen genomför i samarbete med Newton Kompetensutveckling.

Pris: 6.900 SEK / dag

Utbildningsdagar:

På förfrågan – utbildningsort Göteborg eller Stockholm

Bokningsförfrågan

Bokningsförfrågan

Kontaktperson
Kontaktperson
Allmänna villkor
LUCO Akademi

Våra utbildare har mångårig erfarenhet av lärarledda utbildningar och har undervisat på flera olika onlineutbildningar.

Kontakta oss

Har du frågor om utbildningen?

Nära kontakt

Under alla utbildningar har du även tillgång till våra kunniga utbildare via e-post, chat, telefon eller Microsoft Teams. Vi hjälper dig hela vägen för att du skall få ut så mycket som möjligt av utbildningen.

Efter avslutad utbildning erhåller du ett personligt intyg via e-post.

Det finns inga omdömen ännu, logga in och bli den första att skriva ett!


Liknande utbildningar

 • Nyheter i AMA Anläggning 23

  100% Online via Microsoft teams.
  kurslängd ca 4 timmar

 • BAS-P Utbildning

  Byggarbetsmiljösamordnare – BAS-P Utbildning

  100 % lärarledd

  Fasta kursdatum

 • Byggarbetsmiljö

  Byggarbetsmiljö för byggherrar, anläggningsägare och förvaltare

  100 % lärarledd

  Fasta kursdatum

 • Agil projektstyrning av bygg-, fastighets- & anläggningsprojekt

  100 % lärarledd

  Fasta kursdatum

Vi utbildar byggbranschen

I all konsultverksamhet förmedlar man kompetens, i LUCO:s fall specialistkompetens. Det ligger då nära till hands att också tillhandahålla utbildare till marknaden.

LUCO riktar sig främst mot byggbranschen och samarbetar med etablerade utbildningsföretag men kan på begäran utforma skräddarsydda utbildningspaket.

Utbildning tar en allt större plats i våra liv speciellt i yrkesrollen därför är det viktigt att utbildningar av idag är lättillgängliga, lättfattade och visuellt tilltalande så att vi på ett enkelt sätt ska kunna tillgodogöra oss dess innehåll.

På LUCO Akademi försöker vi uppnå just detta och för att lyckas använder vi oss av digitala hjälpmedel såsom film, ljud, röstinspelningar, sketcher, och självklart branschexpertis.

Vi utbildar byggbranschen

I all konsultverksamhet förmedlar man kompetens, i LUCO:s fall specialistkompetens. Det ligger då nära till hands att också tillhandahålla utbildare till marknaden.

LUCO riktar sig främst mot byggbranschen och samarbetar med etablerade utbildningsföretag men kan på begäran utforma skräddarsydda utbildningspaket.

Utbildning tar en allt större plats i våra liv speciellt i yrkesrollen därför är det viktigt att utbildningar av idag är lättillgängliga, lättfattade och visuellt tilltalande så att vi på ett enkelt sätt ska kunna tillgodogöra oss dess innehåll.

På LUCO Akademi försöker vi uppnå just detta och för att lyckas använder vi oss av digitala hjälpmedel såsom film, ljud, röstinspelningar, sketcher, och självklart branschexpertis.