Agil projektstyrning av bygg-, fastighets- & anläggningsprojekt


Erfarenheter visar att den agila metoden Scrum kan användas med framgång i andra branscher än IT.
 

De flesta av oss har erfarenheter av projekt som drar ut på tiden och blir dyrare än beräknat. Dessutom kan det ofta vara så att den som beställer någonting får inte ut det man önskar av de resurser man anlitat i projektform. Här är Scrum ett verktyg som ökar samarbetsytorna mellan olika aktörer i projektet och som dessutom ställer mallar för styrdokument till förfogande. 

Resultat efter kurs 

Målet med den här kursen är att du ska förstå och praktiskt kunna tillämpa Scrum i ett projekt. En annan möjlighet är att du kan agera som beställare eller projektägare på ett sätt där ni väljer att följa Scrum-metodiken. För dem som arbetar i ett projektteam fungerar kursen som en förberedelse som gör att de kan bli effektivare från start. 

Agil projektledning

Kursen vänder sig till 

Fastighetsförvaltare &- utvecklare, fastighets- och anläggningsägare, arkitekter, projekt- & projekteringsledare inom fastighet, bygg & anläggning, projektörer och totalentreprenörer. 

Kursmoment 

En dag – 8 timmar

 • Det agila manifestet 
 • Scrum jämfört med ”vanliga” projektmetoder 
 • Projektroller i Scrum 
 • Visualisering av resultat 
 • Kund- & projektägarfokus  
 • Sprintar 
 • Det dagliga mötet & utvärdering 
 • Scrums olika planerings- & styrdokument 
 • Föreläsning varvas med aktiviteter såsom workshop, quiz och diskussioner! 

Utbildningsort

Utbildningen hålls i Göteborg och Stockholm. Välj ort vid beställning genom att skriva önskad ort i textrutan för “BESTÄLLNINGSANTECKNINGAR”.

Denna utbildning genomförs i samarbete med Newton Kompetensutveckling.

Vid köp godkänner man  LUCO ABs ordinarie integritetspolicy samt ger LUCO AB tillåtelse att vidareförmedla angivna uppgifter till Newton Kompetensutveckling AB samt godkänner deras integritetspolicy.

Förkunskaper och behörighet

Inga särskilda förkunskaper eller behörighet krävs för denna utbildning.

Utbildningsinformation

Denna utbildningen genomför i samarbete med Newton Kompetensutveckling.

Pris: 6.900 SEK / dag

Utbildningsdagar:

Göteborg 2023-05-08
Stockholm 2023-04-21

LUCO Akademi

Våra utbildare har mångårig erfarenhet av lärarledda utbildningar och har undervisat på flera olika online-utbildningar.

Kontakta oss

Har du frågor om utbildningen?

Nära kontakt

Under alla utbildningar har du även tillgång till våra kunniga utbildare via e-post, chat, telefon eller Microsoft Teams. Vi hjälper dig hela vägen för att du skall få ut så mycket som möjligt av utbildningen.

Efter avslutad utbildning erhåller du ett personligt intyg via e-post.

Omdömen

Det finns inga omdömen ännu, logga in och bli den första att skriva ett!

Ditt omdöme

Liknande utbildningar

 • BAS-P Utbildning

  Byggarbetsmiljösamordnare – BAS-P Utbildning

  Som BAS-P har du ett uppdrag att för byggherrens räkning planera för en säker byggproduktion och/eller installation samt att det färdiga resultat blir en bra arbetsmiljö för dem som ska vistas där mer stadigvarande eller i drift- och underhållssammanhang. Ett nyckelord här är samordningen mellan olika aktörer såsom arkitekter, konstruktörer, beräkningsingenjörer, kontrollansvariga och inte minst byggherren. 

 • Agil projektstyrning av bygg-, fastighets- & anläggningsprojekt

  Erfarenheter visar att den agila metoden Scrum kan användas med framgång i andra branscher än IT.

  De flesta av oss har erfarenheter av projekt som drar ut på tiden och blir dyrare än beräknat. Dessutom kan det ofta vara så att den som beställer någonting får inte ut det man önskar av de resurser man anlitat i projektform. Här är Scrum ett verktyg som ökar samarbetsytorna mellan olika aktörer i projektet och som dessutom ställer mallar för styrdokument till förfogande.

 • BAS-U Utbildning

  Byggarbetsmiljösamordnare – BAS-U Utbildning

  BAS-U ska för byggherrens räkning planera och leda en säker bygg- eller anläggningsverksamhet på arbetsplatsen. I praktiken innebär det här ofta att BAS-U ska samordna personal från flera olika arbetsgivare som är verksamma på en och samma arbetsplats. Det ställs höga kunskapskrav på denna roll eftersom det är på arbetsplatsen de faktiska riskerna finns för ohälsa och/eller olyckor. Vi går igenom delar av arbetsmiljölagen och flera av Arbetsmiljöverkets föreskrifter t.ex. föreskriften för byggnads- och anläggningsarbete, AFS 1999:3, och användning av lyftanordningar och lyftredskap, AFS 2006:6. 

 • Byggarbetsmiljö

  Byggarbetsmiljö för byggherrar, anläggningsägare och förvaltare

  Ansvaret för byggarbetsmiljön under byggproduktionen, och för en nyproducerad eller ombyggd byggnad, ligger delvis på byggherren; det är något som alla inte känner till. 

  EU:s byggplatsdirektiv kom till för att byggbranschen under flera år har varit överrepresenterad när det gäller olyckor och ohälsa jämfört med andra branscher. Direktivet är en grund för regler i arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrifter som ger byggherren ett stort ansvar vid sidan av varje arbetsgivare som är involverad i byggverksamhet inklusive anläggnings- och installationsarbeten. Samordningen mellan fasta driftställen, arkitekter, konstruktörer, entreprenörer och underentreprenörer ska fungera med avseende på hälsa och säkerhet. Detta är byggherren ansvarig för sedan den 1:a januari 2009. 

 • Nyheter i AMA Anläggning 20

  Aktuell AMA-kunskap för beställare, projektörer, entreprenörer och andra i ledande position i ett infrastrukturprojekt.

Vi utbildar byggbranschen

I all konsultverksamhet förmedlar man kompetens, i LUCO:s fall specialistkompetens. Det ligger då nära till hands att också tillhandahålla utbildare till marknaden.

LUCO riktar sig främst mot byggbranschen och samarbetar med etablerade utbildningsföretag men kan på begäran utforma skräddarsydda utbildningspaket.

Utbildning tar en allt större plats i våra liv speciellt i yrkesrollen därför är det viktigt att utbildningar av idag är lättillgängliga, lättfattade och visuellt tilltalande så att vi på ett enkelt sätt ska kunna tillgodogöra oss dess innehåll.

På LUCO Akademi försöker vi uppnå just detta och för att lyckas använder vi oss av digitala hjälpmedel såsom film, ljud, röstinspelningar, sketcher, och självklart branschexpertis.

Vi utbildar byggbranschen

I all konsultverksamhet förmedlar man kompetens, i LUCO:s fall specialistkompetens. Det ligger då nära till hands att också tillhandahålla utbildare till marknaden.

LUCO riktar sig främst mot byggbranschen och samarbetar med etablerade utbildningsföretag men kan på begäran utforma skräddarsydda utbildningspaket.

Utbildning tar en allt större plats i våra liv speciellt i yrkesrollen därför är det viktigt att utbildningar av idag är lättillgängliga, lättfattade och visuellt tilltalande så att vi på ett enkelt sätt ska kunna tillgodogöra oss dess innehåll.

På LUCO Akademi försöker vi uppnå just detta och för att lyckas använder vi oss av digitala hjälpmedel såsom film, ljud, röstinspelningar, sketcher, och självklart branschexpertis.